Nuray Leyla Şimşek

30 Ekim 2016

Fantastik Realizm

Günümüzde plastik sanatlardan sinemaya kadar neredeyse tüm sanat dallarını etkileyen ve 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra ortaya çıkan Fantastik Realizm akımını ele alabilmek için kısaca Dadaizm […]