Nimet Özata

2 Ağustos 2017

Fitoterapi

Hastalıkların taze veya kurutulmuş bitkiler ve bunların doğal ekstreleri ile tedavisidir. Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı tıp bilimiyle birlikte başlamıştır. Yeryüzünde insanlar var olduğundan beri bitkiler gerek […]
1 Ağustos 2017

Ebru Sanatı

Hat, Tezhip, Minyatür, Oyma ve Kakma gibi klasik ve geleneksel bir Türk sanatı olan Ebru’yu kısaca, su üstünde resim yapma olarak tanımlayabiliriz. Ebru, eskiden kitap ciltlerinde, […]
3 Kasım 2016

Değerli Taşlar ve Kristaller -I

Mineraloji sözcüğü ‘mineralis’ kelimesinden gelir. Latince ‘yer kabuğundan çıkarılan cisim’ anlamındadır. Mineral, belli bir kimyasal bileşimi ve düzgün geometrik yapısı olan inorganik bir oluşumdur. Organik bir […]
29 Ekim 2016

Değerli Taşlar ve Kristaller – II

Tarih boyunca değerli taşlar renkleri ve göz alıcı görünüşleri ile ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmişlerdir. Bazı taşlar çok nadir bulunmaları ve güzellikleri sebebiyle, yüzyıllardır ‘tılsım’ […]
27 Ekim 2016

Aromaterapi

Aromaterapi, bitkilerde bulunan uçucu yağlarla yapılan tedavi sistemidir. Uçucu yağlar oda sıcaklığında buharlaşırlar ve eterik yağ, esans veya esansiyel yağ olarak da isimlendirilirler. Aromaterapi, Eczacılık Fakültelerinin […]