Nevzat Aksoy

2 Ağustos 2017

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. […]
2 Ağustos 2017

Nasıl Bir Tarih Anlayışı ve Öğretimi

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin güncelliğini koruduğu şu dönemde tarih anlayışımızı ve tarih öğretimimizi yeniden sorgulamak, yapılması zorunlu işlerden biri görünüyor. Bu yazımızla, ilgili kamuoyunun, bu konu üzerinde […]
9 Kasım 2016

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi*

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. […]