Mustafa Günay

3 Ağustos 2017

Tarih ve Tarih Bilinci Üzerine Pasajlar

İnsanın zamanı tarihseldir. Ama bu zamanı oluşturan parçaların, anların ancak bazısı asıl anlamında ‘tarihsel”dir. Her insanın tarihsel anları olduğu gibi, her toplumun da tarihsel anları vardır. Dahası, […]
3 Ağustos 2017

Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik

1. İnsani Varoluşun Tarihselliği Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. Tarihi yapan, […]