Mehmet Selim Öziç

3 Ağustos 2017

Tasavvuf

Tasavvufun kaynağı Hz. Muhahhed (s.a.v)’in öğretimi ve onun kişisel ahlak ve davranışlarına dayanır. Yirminci yüz yıl Hind Mutasavvuflarından İkbal Ali Şah, “ Kenzul Esrar El Kıdem “ adlı eserin yazarına dayanarak İslam Tasavvufunun başlangıcını şu olaya dayanarak anlatmaktadır: Bir gün Hz. Peygamber odasında tefekkür halinde iken, eşi Hz.Aişe içeri girer. Hz. Resul : “kimsin ?” diye sorar. Hz.Aişe “ Benim Aişe” der. Hz. Peygamber : “ Aişe kimdir ?” diye […]