Mehmet Selim Öziç

3 Ağustos 2017

Tasavvuf

Tasavvufun kaynağı Hz. Muhahhed (s.a.v)’in öğretimi ve onun kişisel ahlak ve davranışlarına dayanır. Yirminci yüz yıl Hind Mutasavvuflarından İkbal Ali Şah, “ Kenzul Esrar El Kıdem […]