Mehmet Özer

4 Ağustos 2017

En-el hak

4 Ağustos 2017

Form Yapısında Estetik

Form, bu nesnenin görme ya da dokunma organlarıyla algılanabilmesini sağlayan kendine özgü gerçekliğidir. Bu gerçeklik evrenin tüm oluşlarında kendini gösterir. Evrende oluşan tüm olay, olgu ve nesneler yasalıdırlar. Bunlar başka bir söylemle birer fizik yasalarıdır. Evrendeki bütün gerçeklikler kendi içlerinde zıtların mücadelesi sonucu dönüşürler. Çünkü karşıtı olmayan hiçbir nesnel ve tinsel varlığın gerçekliği olamaz. Dolayısıyla hareket, süreç ve varlıktan söz edilemez. Form görünüş anlamında her ne kadar durağanlığı çağrıştırıyor gibi […]