Liora Bora

15 Mart 2019

İdeal Toplumdan Önce İdeal Birey

Ütopya terimi ilk olarak Thomas More’un toplumdaki eşitsizlik ve mutsuzluğun kaynağının özel mülkiyet olduğunu eleştirmesiyle ortaya çıkmıştır. More’a göre ideal toplum sınıfsız, insanları ise eşit olmalıdır. […]