Ken'an Rifâî

25 Ocak 2017

Nutk-u Şerif

                                                    […]
25 Ocak 2017

Aşk-ı Kübra

  Aşkıdır insana, kamil namını tevcih eden Aşkıdır insanı, terk-i cennete teşvik eden Aşkıdır rüsva eden nefsin tekebbür tavrını Aşkıdır ihsan eden ummman-ı feyzin gavrını Ehl-i […]