Ken'an Rifâî

25 Ocak 2017

Nutk-u Şerif

                                                                                      Hakk sûretidir âlem-i imkân ile Âdem, Bundan güzeli nerde ki Cennet’te mi sandın? Her yer ne güzel menba-ı hüsn, insan güzeli, Sen de bu cemâli, huri gılmanda […]
25 Ocak 2017

Aşk-ı Kübra

  Aşkıdır insana, kamil namını tevcih eden Aşkıdır insanı, terk-i cennete teşvik eden Aşkıdır rüsva eden nefsin tekebbür tavrını Aşkıdır ihsan eden ummman-ı feyzin gavrını Ehl-i aşkın gam-küsari bil ki çeşmi yaşıdır Bu sebepten aşıkın, gam muhterem yoldaşıdır Hasret-i maşuk, ken’an aşıkı giryan eden Firkat-i canandır ancak kalbleri suzan eden