Kemalettin Apak

2 Ağustos 2017

Kemalettin APAK

Bir şeb-i nûrânûr ki mahitabın sekriyle bedmestim bu gece, Hâlık-û hallâk ile vuslattayım, hem bezm-i ellestim bu gece… Dilde aşk, elde sâgar, her cür’ada Lebbaleb hayal-i cânanla, Âşık-u ma’şûkun bu ilahi vahdetinde sermestim bu gece… Bu nasıl cûş-u hurûş, bu ne cümbüş, bu ne nûr, bu nasıl kaynaşma? Cânan da can da aynı kadehteler, mehtab da; bu nasıl anlaşma? Sâcid de mescût ile hemhal bu şeb; aşık da secdede, ma’şuk […]
25 Ocak 2017

Kemalettin Apak

Bir şeb-i nûrânûr ki mahitabın sekriyle bedmestim bu gece, Hâlık-û hallâk ile vuslattayım, hem bezm-i ellestim bu gece… Dilde aşk, elde sâgar, her cür’ada Lebbaleb hayal-i cânanla, Âşık-u ma’şûkun bu ilahi vahdetinde sermestim bu gece… Bu nasıl cûş-u hurûş, bu ne cümbüş, bu ne nûr, bu nasıl kaynaşma? Cânan da can da aynı kadehteler, mehtab da; bu nasıl anlaşma? Sâcid de mescût ile hemhal bu şeb; aşık da secdede, ma’şuk […]