Kemal Aytuğlu

21 Aralık 2023

Atatürk, Cumhuriyet ve Töre

Bu yazıda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i kurarken dayanak aldığı Türklük ve Türk töresi ile bağlarını irdelemeye çalışacağız. Kemal Atatürk neden Cumhuriyet’i kurma gereksinimi duymuştur? Bu sorunun cevabını “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” sözleri ile bizzat Atatürk’ün kendisinin cevapladığını düşünüyorum. Her insanın birey olarak özgür olması gerekir fakat içinde yaşadığı toplum eğer bağımsız değilse, bu özgürlüğün hakiki anlamıyla yaşanmayacağı da bir gerçektir. Bu sebeple, toplumun da bağımsız olması gerekmektedir. Atatürk, “Bence […]
10 Ocak 2020

İnsan Hakları ve Olmazsa Olmaz Özgürlük

İnsan Hakları nedir diye baktığımız zaman, Vikipedi’de kavramın “İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir,”[1] şeklinde açıklanarak, ayrım yapmadan insan haklarının korunup kendilerini özgürce ifade edebilmelerinin hakları olduğunu, ayrıca bir ideali de içerdiğini vurguladığını söyleyebiliriz. 1948’de, BM […]
15 Mart 2019

Ütopya

Ütopya TDK’da “gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce” olarak tanımlanmaktadır. Yunanca “Utopia” Eu-iyi ve Topos-Yer kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. İdeal, hayali bir ülkedir. İdeal olan ve olması gereken yer kavramının kökü nereye dayanır diye bakmaya çalıştığımız zaman, her zaman karşımıza kutsal kitaplar ve kutsal yazıtlar çıkmaktadır. Kutsal kitaplardaki cennet kavramı yaşanılması gereken barış ve bolluk diyarının bize ilk tasarımını verir. Bundan sonraki tasarılara şöyle kısaca bir göz atacak olursak: – Bilinen ilk […]
11 Şubat 2018

Hayata Tutunmak

Umut, kişi veya toplumun karşılaşacağı olaylar hakkında, olayların beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesine dair arzusudur, diyebiliriz. Wikipedia, umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inanç olarak tanımlarken; Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü “Ummaktan doğan güven duygusu, ümit” veya “Bu duyguyu veren kimse veya şey” olarak tanımlamaktadır. İnanç sistemleri açısından ise umut; toplumları gerek ahiret beklentisi olsun gerek içinde yaşadığı toplum düzenine […]
5 Şubat 2017

Kaygı

Kaygı; genellikle düşünsel alanda, bireyin veya toplumların ileriye yönelik istemediği durumlar ile karşılaşma çekincesinin yarattığı duygulanım diyebiliriz. [1] Kişi kendisini ne ile özdeşleştirir ise, özdeşleştirdiği bu maddî-mânevî olguları kaybetme korkusu ister istemez endişe-kaygı dediğimiz duygulanım bozukluklarına sebebiyet verecektir. İnsan kendi yolculuğunda seçimleri-ihtiyarları ile kendisini beden/madde ile veya ruh/mânâ ile bir olarak görmeye ve algılamaya başlar. Burada kaygı da, beden/dünya algısında kendisini sahip olduğu maddeler (ev, araba, zenginlik), itibar (şan) ve […]
25 Ocak 2017

İnsanın Sınırları

“İnsan olarak yaradılış amacımız nedir?, Ne yapmamız gerekiyor?, Ve bunun sınırı nedir?” gibi belli başlı sorular sınır kavramını düşünmeye başladığımız zaman aklımıza gelir. Bir insanın sınırı nedir? Neler yapmaya muktedirdir? Bir insanın ne yapabileceği, sınırlarının ne olduğu ile alakalıdır. Sınırlarını ise ancak kendini bilen bilebilir. O zaman insanın en büyük açmazı, kendini bilmek ve sonra da kendini gerçekleştirmek sürecinde gözlemleneceği söylenecektir. Açmaz. İçine doğduğu toplumda ve kültürde onun ne olduğu […]