Julie Pagy

1 Ekim 2017

Amerikan Edebiyatı’nda Yalıtılmışlık Teması

Amerikan Edebiyatı, yalıtılmışlık temasını hem bireysel karakterler ve izole kalma nedenleri hem de bunun, bir bütün olarak Ulus üzerine olan etkileri üzerinden ele almaktadır. F. S. Fitzgerald ve Edith Wharton gibi yazarlar, kendini gerçekleştirme arayışında olan bireyler olarak görebileceğimiz, karışık bilinçlere sahip karakterler yaratmıştır. Bu deneme yazısı, Amerikan Edebiyatı’nda yalıtılmışlık temasının oldukça çok işlenmesinin sebeplerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ne göre, bir bireyin kendini gerçekleştirmesi için fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının […]