İlbey Dölek

23 Kasım 2016

“Türkiye Halkının Kültür Kökenleri” Adlı Eserindeki İnanç ve Âdetlerin Değerlendirilmesi

Öncelikle adı geçen eserde yer alan inanç ve uygulamalara ait değerlendirmelerimize geçmeden önce eser ve yazar hakkında kısa bir bilginin verilmesi yerinde olacaktır. “Türkiye Halkının Kültür […]