Hüseyin Alantar

4 Ağustos 2017

Gösterge Sorunu

Genel Dilbilim Dersleri: 20. yy. dilbilimi bu yapıtla başlar, bu yapıtla gelişir, bütün dilbilim dalları, tüm insan bilimleri bu yapıtla yenilenir. Söz konusu kitap, Saussure Devrimi […]
4 Ağustos 2017

İkona

Günümüzde ikona deyince, genellikle, tahta bir pano üzerine yapılmış (taşınabilir) dinsel resimleri anlarız. Oysa gerçekte bir kilisenin, bir şapelin, bir martirium’un (din şehidine ait yapı), bir […]