Hulusi Akkanat

2 Ağustos 2017

Etkin Dinleme

Duyguları İşitebilme Yeteneği: “Etkin Dinleme” “Benlik, iletişim süreci içinde oluşan bir kavramdır. Ancak iletişim içinde insan kendi içinden çıkıp, sanki diğerlerinin gözüyle bakabilmeyi öğrenir. Böylece bu etkileşim ağı içinde benlik ortaya çıkmaya başlar. Benliği toplumsal yaşantının dışında düşünme olanağı yoktur. Toplumsal yaşantının olmadığı, yani iletişim olmayan yerde, benlik bilincinin oluşabileceğini düşünemeyiz. Benlik bir kez oluştuktan sonra, bireyler uzun yalnızlık sürelerine dayanabilirler. Çünkü birey bir arkadaş olarak kendini kullanabilir. Benlik oluştuktan […]
2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 02

MEKANİKTE USTALAŞMA Dilin İçselleştirilmesi Her üretim sistemi gibi dil de iki ana kısımdan oluşur: Girdi ve Çıktı. Hem otomobil fabrikalarında hem de dil üretim sisteminde, eğer girdi kötüyse çıktının kalitesi kaçınılmaz olarak zarar görür. Sesleri kullanma yeteneğine sesbilim (fonoloji) adı verilir. Sesçil gelişim konuşma sesleri kendilerini beklemekte olan nöron şebekelerini harekete geçirdiğinde başlar. Herşeyden önce çocuk dikkat verebilecek durumda olmalıdır. Önemli seslere odaklanma ve bunları geri plandaki gürültüden ayırt etme […]
2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 01

DİL NEDİR? “Dil nedir ?” diye hiç sormamıştım o güne dek kendi kendime. Yaşama gündemimde başka şeyler vardı. Ama sonradan iş değişti. Nasıl olduysa oldu, pek seçemiyorum şimdi, giderek bu soru düşünmemi yönetmeye başladı. Artık besbelli; dikkatimi nerede yoğunlaştırırsam yoğunlaştırayım “Dil nedir ?” den kurtaramıyorum kendimi. Bazen en umulmadık yapıp etmelerime siniyor bu soru. Yıllardan beri öyleyim işte. Bir saplantıya mı uğradım? Sonu nereye varacak kestiremiyorum. Şimdilik apaçık gördüğüm şu: […]
2 Ağustos 2017

Eğitim Projesine Giriş

A. SORUNLARA GELENEKSEL YAKLAŞIM BİÇİMİMİZİ TERKETMELİYİZ! Hem tanı hem çözüm yetersizliği! Eğer çoğu sorunlarımız çözülemiyorsa, bunun çeşitli nedenleri olabilir. Ama bunlardan birisinin, sorunlara yaklaşım biçimimizdeki yetersizlik olduğu da bilinmelidir. Bu yetersizlik, sorunların hem tanılama (teşhis) hem de giderilme aşamaları için geçerlidir. Tanılama evresindeki en önemli yetmezlik, problemin ortaya çıkış neden(ler)i yani kaynakları ile, sorunun yarattığı sıkıntı(lar)ı (görüntüler) birbirine karıştırmaktır. Sorunun giderilmesi evresindeki yetersizlik ise, bir önceki yetersizlikle doğrudan bağlantılıdır. Sorun, sıkıntı yaratan durum […]
1 Ağustos 2017

Sanat ve Yaşantı

Sanat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelenirse nitelensin, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Yaşantı, beşikteki yavrunun ve basit insanlarınki gibi basit olabilir; bir bilim adamının, şairin ya da iş adamınınki gibi karışık olabilir. Yeni doğmuş bir çocuğun ellerinin bilinçsiz olarak hareket edişinden, gözlerinin kendiliğinden oraya buraya kayışından tutun da, usta bir nişancının dikkatli bakışına, ölçülü hareketlerine kadar her şey “yaşantı”dır. `Yaşantı’, nesneleri […]
5 Şubat 2017

Yitik Kimlik Korkusu: Kaygı

“Ve Musa Allah’a dedi: “İşte, ben İsrailoğullarına geldiğim zaman, onlara: Atalarımızın Allah’ı beni size gönderdi, dersem, ve onlar bana: “Onun ismi nedir? Derlerse, onlara ne diyeyim? Ve Allah Musa’ya dedi; “BEN, BEN OLANIM; Ve dedi: İsrailoğullarına böyle diyeceksin: “Beni size BEN’İM gönderdi.”Kitâb-ı Mukaddes, Çıkış 3:13-14 Felsefe, bir tavır alış; “doğru” üzerine bir hak ediştir. Farklı felsefeler, farklı hayat kültürlerine denk düşer. Modern ise temelde felsefesizdir; onu medyatik dünyasında felsefenin ana […]
29 Ocak 2017

Platon’un Diyaloglarının Düşünce Süreçlerini İzleme Denemesi

Platon, sadece düşünce tarihinin ilk büyük sistem kurucularından biri olan büyük ve önemli bir filozof değildir; o aynı zamanda İlkçağdan, tüm yapıtları günümüze erişmiş olan ilk filozoftur. Platon öldüğü M.Ö.347 yılına kadar Akademi’de gerçekleştirmiş olduğu eğitim ve araştırma faaliyeti dışında, geniş kesimler için birtakım yapıtlar vermiştir. Başka bir deyişle, Akademi’de ele alınan konular, öğretilen dersler kurumun kalın duvarları içinde kalırken, Platon dışardaki insanlar için de birtakım popüler yapıtlar kaleme almıştır. […]
25 Ocak 2017

İronik* Bir Anlamsızlık: Duvar(lar)ınız Nâzım Hikmet’in “O Duvar” Şiiri Üzerinden Etüdü

“O duvar O duvarınız vız gelir bize vız! Bizim kudretimizdeki hız, ne bir din adamının dumanlı vaadinden, ne de bir hülyanın gönlü yakışındandır. O yalnız tarihin o durulmaz akışındandır. Bize karşı koyanlar, karşı koymuş demektir: maddede hareketin yürüyen cemiyetin ezelî kanunlarına. Sükûn yok, hareket var bugün yarına çıkar, yarın bugünü yıkar. Ve durmadan akar akar, akar. Biz bugünün kahramanı, yarının münâdîsiyiz. Bu durmadan akan, yıkıp yapan akışın çizgilenmiş sesiyiz. Biz, […]
23 Kasım 2016

Burhan Oğuz Hocamızın Anısına; Belkemikli Omurgalı Aydın

(Türk Kültür Tarihçisi ve Mühendisi – 1 Mart 1919, İstanbul – 18 Şubat 2009, İstanbul) Sanatçı ve bilim adamı hem yaratı eylemiyle hem de vatandaş eylemiyle aydın sıfatı kazanabilir. Önemli olan, sanatçı ve bilim adamı kişiliğiyle aydın kişiliğinin çelişmemesi, örtüşmesidir. Hem yaratı eylemi hem de vatandaş eylemi bakımından aydın sıfatıyla çelişen durumlar da az değildir. Demek ki ressamlık, şairlik, bestecilik, doktorluk, mühendislik, öğretmenlik, marangozluk, işçilik, çiftçilik gibi “aydın oluş” durumu […]