Hulusi Akkanat

4 Ağustos 2017

Düşün ve İnsan Hakları – 01

Bazı tehlikeli şeyleri sayın deseler, bunlar arasında kavramları söz gelişi, sayar mıydınız? Dünyada olan bitenlere bakılırsa, pek suçsuz görünmüyor kavramlar. Tehlikeli olmalarından biz sorumluyuz, yarattıkları sonuçlardan olduğumuz gibi. Bir kavram ne zaman tehlikeli olur? İçeriği bulanık olduğu halde, herkes bu kavramı bildiğini sanınca. Korkarım, insan hakları tehlikeli bir kavram olmuştur bile. Düşün onları yeniden ele almalı, içerikleri didiklemelidir. Ben burada, yalnızca temel ya da devredilmez insan hakları kavramı ve bu […]
4 Ağustos 2017

Eğitimde Öğrenme –Yaratıcılık ve Üretkenlik Yetisini Geliştiren Proje Bazlı Bir Sistem Yaklaşımı

1. ÖZET: Fiziksel bir objenin algılanması veya karmaşık bir olayın anlaşılması beyin düzeyinde gerçekleşir. Bu nedenle, eğitim/öğrenme tekniklerini veya yöntemlerini ele alan bir çok bilimsel çalışma, beyin algılama ve bilgi işleme yöntemleri üzerinde durmaktadır. Bu çalışmalar, fizyolojik özellikleri gözönüne alarak, beynin bilgi depolama, bilgi işleme ve bilgi ilintileme yapısını anlamaya dayanmaktadır. Zaman zaman bilgisayar yapılarına benzer modeller kurulmaktadır. Bunun için Temel Bilimler, Sosyal Bilimler ve Sanatsal çalışmalarda “Öğrenci Odaklı, Grup […]
3 Ağustos 2017

Kimlik Olgusunun ‘İnsan’ Oluşumuna Katılımının Tarihsel Süreci

TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN ANLAYIŞLARI İnsanın ne olduğu sorusu ve insanın evren içindeki yerinin ne olduğu sorusu, Max Scheler’in ömrünün sonuna kadar üzerinde durduğu bir sorudur. İnsan problemi Scheler’in çalışmalarının merkez noktasını oluşturduğunu görürüz. O halde İnsan Nedir? İnsanla hayvan arasında nasıl bir ayrılık vardır? İnsan sadece hayvan türleri arasında en yüksek olan belli bir basamağı mı oluşturmakta, yoksa insanla hayvan arasında bir öz ayrılığı mı vardır? Öz ayrılığı varsa, insanı hayvandan özcek ayıran belirti […]
3 Ağustos 2017

Değer Kavramı Teorisi ve Etik – 2

Bu itkilerden herhangi biri, zaman zaman, özel koşullar altında, insanın etkinliklerini öylesine kendi buyruğu altına alır ki, sonunda yalnız o üstün kalır. Fakat hiçbiri, ötekilere temel olamaz. Hiçbiri yaşamın kendisinin dinamik taşkınlığından daha köklü değildir; onlar, yaşamın sınırlı belirimleridir ancak. Her yerde olduğu gibi burada da bütün, parçalarının herhangi birinden daha büyüktür. Freud’un teorisi gözönüne alınırsa, bu olgu, özellikle üzerinde durulmak ister; o zaman, insanın cinsiyet itkisi üzerine başka şeyler […]
3 Ağustos 2017

Değer Kavramı Teorisi ve Etik – 1

İleri süreceğim değer kavramı teorisinin, hangi bakımdan etiğe bağlı olduğunu, etiğin merkez sorunlarının yapılması gerekenle, haklar, ödevlerle, etiği kişiyle ilgili sorunların aydınlanmasına, bu sorunların kesin olarak çözümlenmesine hangi bakımdan yardım ettiğini göstermeye çalışacağım. Etik alanında, gelenek olarak, iki türlü yaklaşma yoluna; bazı değişmelere uğrayan, değişik derecelerde birbiriyle karıştırılan iki türlü yaklaşma yoluna başvurulmuştur. Bir yandan, Platon’dan Bentham’a, Nicolai Hartmann’a kadar, kendi aralarında ne denli farklı olurlarsa olsunlar, iyi yahut Erekler İdesi’nden türetmeğe çalışan […]
3 Ağustos 2017

Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçü Kişilik Yetiştirme Sorunsalı ve Boyutları

Çok genel anlamıyla kişilik, insanın davranışlarını belirleyen ve ona toplumsal kimliğini kazandıran temel ruhsal yapı öğesidir. İnsanın değerleri, alışkanlıkları, algı ve tepkileri, güdüleri, eğilimleri, vb. özellikleri kişilik yapısı içinde yer alıp, buna bağlı toplumsal kimliğe biçim vererek belli görünümler kazandırırlar. Bu görünümlerdir ki, çoğu kez kişiler hakkında konuşurken, onların bizleri etkileyen en belirgin yanlarını “kişilik özelliği” olarak belirtiriz. (Örneğin; sabırlı, kararsız, cimri, kıskanç, cömert vb.) Toplum içindeki bu genel kişilik […]
3 Ağustos 2017

İletişim Kurma ve Sorun Çözme – 2

İnsanlara değer vermek Etkili bir iletişim kurabilmek için, insanların sizin yanınızda olmasını sağlamanız gerekir; çünkü eğer sizden yana değillerse, ya tarafsızdırlar ya da size karşıdırlar. Çoğunlukla, işinizin insanlara sadece bilgi vermek, onlara bir şey iletmek olduğunu düşünürsünüz. Oysa söyleyeceklerinize inanmalarını sağlayabilmek için, onlarla niçin iletişim kurduğunuz üzerinde biraz düşünmeniz gerekir. İletmek istediğiniz şey ne olursa olsun, insanların söylediğiniz şeyleri dikkate almasını, okumaya ve dinlemeye değer bulmasını istersiniz. Bunun için de […]
3 Ağustos 2017

İletişim Kurma ve Sorun Çözme – 1

I- İletişim Kurma Karmaşık düşünceler üretmek ve bunları sonuç alabilecek şekilde ifade edebilmek organizasyonlarda çok önemli bir rol oynar. İletişim kurabilme becerisi, konuşmak, ikna etmek, öğretmek ve tartışmak gibi bir dizi etkinliği içerir. Bunları başarıyla gerçekleştirmek için, düşünceleri ifade edebilmenin ve iletişim kurmanın ne anlama geldiğini anlamak; gerekli yetenek ve becerileri geliştirmek şarttır. İnsanlar iletişim kurmadan edemezler. İletişim, insan davranışının en temel öğesidir. Ancak iletişim kurarken, ne söylediğiniz ve hangi […]
3 Ağustos 2017

Kültürleme Olgusu Açısından, Türkiye Kültürünün Oluşumunda Ahilik Kurumunun Öneminin ‘Yumak Modeli’ Kuramıyla İncelenmesi 2

Ahi Birliklerinde Yargı-Ceza Şekilleri Ahi birliklerinde kurallara uymayan birlik üyelerine yaptırımı çok ağır cezalar uygulanırdı. Bu cezalar para ve özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar olmanın yanında ondan çok daha etkili ve daha caydırıcı olan birlikten aykırılanma cezalarıydı. Bu ceza; kalitesi bozuk mal üreten, tüketiciyi aldatan, yüksek fiyatla mal satan esnaf veya sanatkâra verilirdi. Ahiliğin en önemli kuralı olan kaliteli ve ucuz maliyetli mal üretmeye dayalı bir sistemi bozma girişiminde bulunmak, Ahi birliğinin en önemli […]