Hafız Halil Develioğlu

25 Ekim 2016

Kemâl…

On sekiz bin âlemin mir’âtı sensin yâ Kemâl, Bu deryâya nazargâh, musaffâsın yâ Kemâl. Ehl-i irfansın, cihan keyfiyyetin tahkîk edip, Âlem-i nâsut içinde, dürrüyektâsın yâ Kemâl. […]