Gülşen Bal

3 Ağustos 2017

Plato ve Taklit [Simulacrum (benzeyiş, taklit, suret, gölge)]

‘Platonizmi yıkmakla’ kastedilen nedir? Nietzsche böylece kendi felsefesinin görevini, ya da daha genel olarak geleceğin felsefesinin görevini tanımlar. İbare, özler (essence) ve görüngü (appearance) dünyasını lağvetmek […]
3 Ağustos 2017

Taklit Üzerine

Geçen sayıda yayımlanmış olan ‘Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar’ başlıklı yazımda Jean Baudrillard’ı ele alarak imaj ile özne arasında ki ilişkide ‘Taklit hangi üretim sürecinde ne tür bir […]
3 Ağustos 2017

Plato ve Taklit Gilles DELEUZE

“Platonizmi yıkmakla” kastedilen nedir? Nietzsche böylece kendi felsefesinin görevini, ya da daha genel olarak geleceğin felsefesinin görevini tanımlar. İbare, özler (essence) ve görüngü (appearance) dünyasını lağvetmek anlamındaymış gibi […]
3 Ağustos 2017

Taklit Üzerine

Geçen sayıda yayımlanmış olan “Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar” başlıklı yazımda Jean Baudrillard’ı ele alarak imaj ile özne arasındaki ilişkide, “taklit hangi üretim sürecinde ne tür bir similasyona […]
3 Ağustos 2017

Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar

Öncelikle imajın gerçekliğinin tanımı, sonra imaj ile öznenin birbirleriyle olan ilişkisi ve daha sonra imaj tarafından medite olan kendi ve diğeri arasındaki ilişkiyi irdelemek istiyorum. İçinde […]
2 Ağustos 2017

Gösteri Uykunun Gardiyanıdır (*)

Gösteri Toplumu’nda Guy Debord, gösteriyi “insan ve insan arasındaki yabancılaşma ve ayrılışın bir ifadesi” (1) olarak tanımlar. Yabancılaşmanın bütün tarihi ve bu yabancılaşmanın geri çekilmesi bütün üretilmiş soyut […]