Gülşen Bal

3 Ağustos 2017

Plato ve Taklit [Simulacrum (benzeyiş, taklit, suret, gölge)]

‘Platonizmi yıkmakla’ kastedilen nedir? Nietzsche böylece kendi felsefesinin görevini, ya da daha genel olarak geleceğin felsefesinin görevini tanımlar. İbare, özler (essence) ve görüngü (appearance) dünyasını lağvetmek anlamındaymış gibi gözükür. Fakat böyle bir proje Nietzsche’nin kendi projesi olamaz. Öz ve görüngünün iki misli reddi Hegel’e, ve hatta Kant’a kadar gider. Nietzsche’nin aynı şeyi kastettiği ise şüphelidir. Ayrıca, yıkımı formüle etmenin bu şekli Platonizmin karanlıkta kalmasının nedenidir ve soyutlama yapmaya engel olur. […]
3 Ağustos 2017

Taklit Üzerine

Geçen sayıda yayımlanmış olan ‘Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar’ başlıklı yazımda Jean Baudrillard’ı ele alarak imaj ile özne arasında ki ilişkide ‘Taklit hangi üretim sürecinde ne tür bir similasyona dönüşür?’ sorusunu irdelermeye çalışmıştım. Bu yazımda ise Baudrillard’in taklit kavramını Gilles Deleuze’unkinden somut bir şekilde ayırt etmemize yardımcı olacağını düşündüğüm Deleuze’un “Plato ve Taklit” başlıklı yazısını, yeni bir tartışma konusu için, çevirmeye karar verdim. Ancak bu konunun çok spesifik olması yüzünden aşağıdaki açıklamaları […]
3 Ağustos 2017

Plato ve Taklit Gilles DELEUZE

“Platonizmi yıkmakla” kastedilen nedir? Nietzsche böylece kendi felsefesinin görevini, ya da daha genel olarak geleceğin felsefesinin görevini tanımlar. İbare, özler (essence) ve görüngü (appearance) dünyasını lağvetmek anlamındaymış gibi gözükür. Fakat böyle bir proje Nietzsche’nin kendi projesi olamaz. Öz ve görüngünün iki misli reddi Hegel’e, ve hattâ Kant’a kadar gider. Nietzsche’nin aynı şeyi kastettiği ise şüphelidir. Ayrıca, yıkımı formule etmenin bu şekli Platonizmin karanlıkta kalmasının nedenidir ve soyutlama yapmaya engel olur. Plato’nun Sophistleri yakalayıncaya kadar peşlerini […]
3 Ağustos 2017

Taklit Üzerine

Geçen sayıda yayımlanmış olan “Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar” başlıklı yazımda Jean Baudrillard’ı ele alarak imaj ile özne arasındaki ilişkide, “taklit hangi üretim sürecinde ne tür bir similasyona dönüşür?” sorusunu irdelemeye çalışmıştım. Bu yazımda ise Baudrillard’in taklit kavramını Gilles Deleuze’unkinden somut bir şekilde ayırt etmemize yardımcı olacağını düşündüğüm Deleuze’un “Plato ve Taklit” başlıklı yazısını, yeni bir tartışma konusu için, çevirmeye karar verdim. Ancak bu konunun çok spesifik olması yüzünden aşağıdaki açıklamaları da ilâve […]
3 Ağustos 2017

Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar

Öncelikle imajın gerçekliğinin tanımı, sonra imaj ile öznenin birbirleriyle olan ilişkisi ve daha sonra imaj tarafından medite olan kendi ve diğeri arasındaki ilişkiyi irdelemek istiyorum. İçinde bulunduğumuz çağdaş kültürde baştan çıkartıcı imaj cazibesinin hakimiyeti vardır. Baudrillard bize hiçbir gerçeklikle ilişkisi artık kalmamış, uçuşan imajlarda nefes alıp verdiğimizi söyler (J. Baudrillard: Simulation). Baudrillard’a göre bu, gerçeğin imgesinin yerini almış gerçeklik, yani taklittir. Bu hiper-gerçeklikte imge dissal bir modele ait olmak yerine başka […]
2 Ağustos 2017

Gösteri Uykunun Gardiyanıdır (*)

Gösteri Toplumu’nda Guy Debord, gösteriyi “insan ve insan arasındaki yabancılaşma ve ayrılışın bir ifadesi” (1) olarak tanımlar. Yabancılaşmanın bütün tarihi ve bu yabancılaşmanın geri çekilmesi bütün üretilmiş soyut düşüncenin, mantığın, spekülatif düşünceye neden olan sürecin tarihinden başka bir şey değildir. Uzaklaşma, bu yabancılaşmanın gerçek etkisini biçimlendirir ve onu sınırlandırır. Özne ve nesnenin, bilincin ve keninde bilincin, “kendinde” ve “kendisi için” de karşı durur. Karşıt olan maddî gerçekliğin ve soyut düşüncenin ya kendisi […]