Gülnihal Küken

4 Ağustos 2017

Değerlerimiz

İnsan bir değerler sisteminin içine doğar. Değerler yaşamımızın amaçlarıdır ve hatta sadece kendi yaşamımızın değil başkalarının yaşamları için de amaç olmasını istediğimiz şeylerdir. İnsan yaşamında anlamı olan ve istenilecek bir amaç olan her şey bir değer oluşturur. İktisadî değerler, dinsel değerler ve etik değerler bir bütün oluştururlar. “Her cins değer aynı bütünün birer parçası olmak itibariyle birbiriyle organik bir ilişki içindedir.(1) İnsanın dünya ile ilişkisinde ortaya çıkan değerler aynı zamanda insanın […]