Erich Fromm

27 Ekim 2016

Reform Çağında Özgürlük*

(Ortaçağda kilisenin durumu şöyleydi:) …kilise bir yandan suçluluk duygusunu kamçılarken, öte yandan da bütün çocuklarına yönelik koşulsuz sevgisi konusunda bireye güvence vermiş ve Tanrı tarafından bağışlandığı […]