Ercan Kalit

2 Ağustos 2017

Tarih Felsefesinde Yöntem ve Özgürlük Sorunu I

Tarih sözcüğünün ilk çağrışımı “geçmiş”tir. Geçmiş ise insan belleğinin biriktirmelerinin bir armağanıdır. Tıpkı bireysel insanın yaşanmışlıklarının “bellenmesi” ile oluşan geçmişi gibi, toplumların da yazılı ve yazılı olmayan “bellekleri” ile oluşan bir “geçmişi” vardır. Devletlerin, ulusların, kültürlerin tarihinden söz edebileceğimiz gibi, giderek düşüncenin, sanatın, dinin, bilimin, vb. tarihinden de söz edebiliriz. Peki bir şeyin “tarihi” denince söylenmek istenen nedir? Her şeyden önce, tarihi araştırılanın “zaman” içindeki seyrini anlatır. Gelişim sözcüğünü, belirli […]
2 Ağustos 2017

Eğitim Sorununun Merkeziliği

Eğitim sorunu üzerine gündeme gelen tartışmaların irdelenmesi gösteriyor ki; herşeyden önce eğitimde “neyin” sorun olduğu konusunda bir belirsizlik (veya anlaşmazlık) sözkonusudur. Bu belirsizlik, eğitim sorununun iki yönlü olarak ortaya konmasından kaynaklanıyor. İlk olarak eğitimi ve öğretimin kendine özgü, içsel sorunlarından söz edilebilinir. Bu yönde kendi içinde alt başlıklara ayrılarak: İlke ve yöntemlerle ilgili sorunlar, amaçlarla ilgili hedefe yönelik sorunlar, kurumsal ve kaynak sorunları, öğretmen sorunları (nitelik ve nicelik olarak) vb. Eğitim […]
1 Ağustos 2017

Üniversite ve Aydınlanma

Yaşlılar hiç kuşkusuz gençlere umutla bakarlar çünkü onlar dünyayı ve bilimi ilerleteceklerdir. Ama bu umut onlarda ancak oldukları gibi kalmadıkları, tersine tinin emeğini üstlendikleri ölçüde yaşamaktadır.” G.W.F. HEGEL Toplumsal aydınlanma ve bunun tohumu olarak bireysel aydınlanma sürecinde, Üniversitelere verilen önemi paylaşıyor bu yazı. Üniversitelerimizin kendilerine yüklenen bu ödevi ne ölçüde yerine getirebildiği konusu üzerine `öğrencinin penceresinden’ bir bakış sağlamaya çalışacağız. Sorgulamamızda konunun çok yönlülüğü göz ardı edilmedi. Üniversitelerimizin aydınlanma sürecinde […]