Eraydın Erdoğan

25 Ocak 2017

Kiros (Cyrus) Silindiri

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlanmasından yaklaşık olarak iki bin beş yüz sene önce yazılmış ve içeriğinde köleliğin kaldırılması, din, dil, ırk ayrımına son verilmesi gibi konular barındıran Kiros Silindiri, dönemin Pers Kralı 2.Kiros tarafından M.Ö. 539 da Babil de yazdırılmıştır. Kral 2. Kiros, Pers İmparatorlukları’ndan Akamanış Hanedanı’nı kuran ve “Büyük Kiros”, “Büyük Keyhüsrev” adlarıyla da bilinen Pers Kralı’dır. Kiros, M.Ö. 559’da Medya İmparatorluğu’nun bir bölgesi olan Anşan’ın yöneticisi olmuştu. M.Ö. 550 yıllarında Kral Astiages’i bozguna […]
13 Eylül 2016

Osman Çoban’nın Kemter Dede ile Tanışması

Nasıl anlatılır bilmem ki… Kemter Dede ile 1969-1970 yıllarında rehberim vasıtası ile tanıştık. Terzi kalfası olarak çalıştığım yıllarda müstakil dükkân açmaya karar verdim. Dükkânı tuttuğum çarşıdaki esnafın hepsini tanıyorduk ama çok yakın değildik. Karşımdaki komşum da içine kapanık, kendi hâlinde, çok da dışarı ile alâkası olmayan, biraz da celâlî meşrepli bir zattı. Dükkânına gidip “Abi dedim, karşıdaki dükkânı ben tuttum, biz gerçi bir senedir bu mahalledeyiz ama sizinle tanışmak nasip […]