Cemil Ergün

4 Ağustos 2017

Batı Sanatı ve Estetiğinde Bir Kırılma Noktası Olarak Picasso ve Guernica

İnsanın yaratma güdüsünün kaynağı ontolojik bir temele dayansa bile toplumların kültürlerine kendini ve evreni algılayış biçimlerine göre belirgin ayrımlar gösterdiği bir gerçektir. Bu bağlamda iki temel ayrım görmek mümkündür: Doğu ve Batı kültür ayrımı. Bu ayrım doğu sanatı ve batı sanatı biçiminde de, gerçekliği algılama ve yansıtmadaki özgün ayrımlar olarak karşımıza çıkar. Ben bu yazıda genel bir incelemeden sonra, batı sanatında ve estetiğinde bir kırılma noktası olarak gördüğüm Kübizm ve Picasso’nun başyapıtı olan Guernica’yı […]
2 Ağustos 2017

Mitos ve Kültlerde Ateş

Ateşin Kökeni ve Mitoslarda Ateş İnsanın nesnel dünyayı kavrama çabası onu doğaya yöneltmiş ve insan belli anlam çıkarımlarıyla, kendi dışındaki maddî dünyada gizil olarak sürüp giden esrarı, çözümleyemediği düzenin şifrelerini bulmaya yönelmiştir. Ancak aslında bu yöneliş, özünde kendi kendini keşfetme isteği ve edimidir. Bu bağlamda bilinçten bağımsız olarak işleyen maddesel düzen, en eski kaynaklardan başlayarak birçok araştırmanın, en başta da felsefenin alanına girmiş ve bir daha da çıkmamıştır. Antikçağ düşünürleri, […]