Cemal Şener

3 Ağustos 2017

Aleviler’in Etnik Kimliği Aleviler Kürt mü, Türk mü?

Alevilik, Sünnilik, Hıristiyanlık, Musevilik, Katoliklik, Ortodoksluk vs. ayrımları dinsel ayrımlardır. Türk, Kürt, Ermeni, Arap, Arnavut vs. ayrımlar ise etnik ayrımlardır. Aleviler’in dinsel kimlikleri gibi etnik kimlikleri […]