Aziz Yardımlı

4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 04

Ruhçözümlemenin Tehlikesi: Özgürlük Bilinci Acı Vericidir Ruhçözümlemenin içtenliği modern kitle ekini için, pazar kurallarını ekinsel değerler yapan, açıkça eğri olanı doğrulamak ve yanlış olanı gerçeklemek zorunda […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 03

Okyanus Duygusu Freud Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları’nda (1.2) Romain Rolland’ın bir mektubundan söz eder. Rolland Freud’un din üzerine yargılarının tümü ile anlaştığını, ama dinselliğin asıl kaynaklarına değer vermediği […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 02

Uygarlığın içgüdülerin baskılanması ve böylelikle mutluluktan özveri pahasına gerçekleştiği savı ile karşıtlık içinde, ve uygarlık kavramının gerçek anlamı ile uyum içinde, Eros’un yaratıcı yetenekleri hiç kuşkusuz sözde […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 01

“Doğam sevgiye katılmaktır, nefrete değil.” ANTİGONE “En sonunda sevmesi ya da kendini yoketmesi gerektiğini anladıktan sonra, insan her zaman yaptığı gibi bunun için bir bilim geliştirmeye […]
18 Kasım 2016

Yabancılaşma ve Yabancılık

Yabancılaşmanın öncülü tanışıklıktır. Daha tam olarak, “yabancılaşma” bir oluş olduğu için karşıtını, “tanışıklığı” kendi içinde kapsar ve iki-yönlü bir süreçtir. Terim daha önceden tanındığı kabul edilen […]
9 Kasım 2016

Arı Dil ve Arı-Olmayan Dil*

Şu Türkçe ve İngilizce sözcükleri kendilerinden türetildikleri kökler açısından karşılaştıralım: understanding sense (meaning) mental intelligible anlak anlam ansal anlaşılır Ayrıca: anlık = mind, anlatmak = express, […]