Aynur Bobaroğlu

2 Ağustos 2017

Sokrat (İ.Ö. 470-399) ve Eğitim Yöntemi

Babası heykeltraş, annesi ebeydi. Tüm yaşamını insanları ve kendini incelemekle geçirdiği için dış dünyaya karşı büyük bir ilgi duymuyordu. Dış görünüşüne de dikkat etmiyordu. Kendinde bilgelik hissetmediği için “bilge” denilen insanları incelemeye başladı. Bu inceleme sonucu kendinin onlardan farklı olarak bilgisizliğini kabul ettiği için, daha önde olduğunu öğrendi. Bilgisizliğini ileri sürmesi içtendi; bilmiyordu ama bulmayı istiyordu. Başkalarını da kendileri için düşünmeye ve ruhlarına özen gösterme gibi çok önemli bir görev üzerine düşünmeye […]
1 Ağustos 2017

Hermes

Hermes ya da Ermes, ya da Merkür Trismejist. Tod adını da alan ve İslam aleminde İdris (Terzi) adı verilen bu kişiliğin gerçekten yaşamış bir filozof olup olmadığı bilinmemektedir. Hermes’in Eski Mısır’ın ermişlerinden olduğu zannedilmektedir. Yunanlılar ona “üç kez büyük Hermes” anlamına gelen “Hermes Trismejist” ya da “Merkür Trismejist” adını vermişlerdir. Hermes, bazen gizli gerçekleri elinde tutan bir”zümrenin” adı olduğu gibi, bir Tanrı olarak da Merkür (eltarit) gezegeninin adı olarak kullanılmıştı. […]