Ali Sebetci

18 Eylül 2020

Kötülük Problemine Perennial Felsefe Perspektifinden Kısa Bir Bakış

“Acıyı deneyimlemek ile hiçbir şey arasında bir seçim yapmam gerekse acıyı tercih ederdim.”– William Faulkner Tanrı, teizmin iddia ettiği gibi, sonsuz iyi ise ve her şeye […]
26 Temmuz 2019

Gerçeklik Pazarı

“Gerçekten daha üstün bir hak yoktur.” Frithjof Schuon Atom ve atom-altı dünyanın bilimsel bir tasviri olan kuantum teorisine ezeli hikmet perspektifine uygun yeni bir yorum getiren […]
16 Ocak 2019

Üç Doğa Tasarımı ve Felsefi Natüralizm

Collingwood Sınıflaması İngiliz metafiziksel felsefe profesörü R. G. Collingwood (1889-1943), ölümünden sonra yayımlanan The Idea of Nature adlı eserinde Batı düşünce tarihinde, kurucu üç kozmolojik anlayış […]
8 Ekim 2018

Ezeli Hikmet Perspektifinin Merkezi Bir Kavramı Olarak Metafiziksel Sonsuzluk

Frithjof Schuon (1907-1998), Ezeli Hikmet (Sophia Perennis) teriminin herhangi özel bir düşünce sisteminde formüle edilmeden, başlangıçtan beri var olan evrensel hakikatlerin ve metafizik aksiyomların tamamını belirttiğini […]