Ahmed Kuddûsî

23 Kasım 2016

Ahmed Kuddûsî Divanı

Ârif olamaz her hoca ilmi kesîr olsa dahi Kâmil olamaz her hoca şeyh-i kebîr olsa dahi Işksız gidilmez bu yola giden ulaşmaz menzile Gelmez hulûs bî-ışk […]