Aşk-ı Kübra

25 Ocak 2017

 

Aşkıdır insana, kamil namını tevcih eden

Aşkıdır insanı, terk-i cennete teşvik eden

Aşkıdır rüsva eden nefsin tekebbür tavrını

Aşkıdır ihsan eden ummman-ı feyzin gavrını

Ehl-i aşkın gam-küsari bil ki çeşmi yaşıdır

Bu sebepten aşıkın, gam muhterem yoldaşıdır

Hasret-i maşuk, ken’an aşıkı giryan eden

Firkat-i canandır ancak kalbleri suzan eden