Âdem Dedikleri

2 Kasım 2016

Bu Âdem dedikleri

El ayakla baş değil

Âdem mânâya derler

Surat ile kaş değil.

Gerçi et ve deridir

Cümlenin serveridir

Hakkın kudret sırrıdır

Gayre bakmak hoş değil.

Âdem mânâ-ı mutlak

Âdemdedir nutk-u Hak

Âdemden gafil olma

O hayal ya düş değil.

Âdem gerek su gibi

Arı olsa arınsa

Âdem oldur ey hoca

Nefsi de serkeş değil.

Âdemdedir külli hâl

İlm-ü hikmet güft-ü kâl

Âdem katında Adem

Dane-i haşhaş değil.

Âdem odur ey hoca

Gıdası mânâ ola

Maksud Âdemden ahi

Çöp veya tutmuş değil.

Kendi özünü bilen

Maksudun bulan kişi

Hakkı bilen doğrudur

Yalancı kallaş değil.

Bu Kaygusuz Abdal’a

Âşık demem dünyada

Nakş-u sûret gözetir

 Maksudu Nakkaş değil.