Yoga Tarihi

Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan, yoga yapan insan figürleri incelendiğinde, yoganın tarihinin en az 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu görülmüştür.

Hint felsefesine göre yaşadığımız dünya ve hatta evren kalıcı değildir, belirli dönemlerde yok olup tekrar var olmaktadır. Genelde dünya su basmaları ile yok olur ve sular çekildikten sonra tekrar yeni bir yaşam medeniyeti ortaya çıkar. Bir üst gezegen sisteminden dünyaya tekrar geldiği düşünülen insanların başka bilgiler ile birlikte yoga bilgilerini de getirdiği anlatılmaktadır. Sanskrit dilinde (sanskrit kelimesi “soylu” ya da “bilgili” anlamına gelir), konuşulup anlatılan bilgileri  “Veda” (bilgi) olarak adlandırmışlardır.

İlk uygarlığı başlatan yüksek bilinçli Ari toplumudur. Ari sözcüğünün anlamı “aydınlanmış insan” demektir. Ari uygarlığı yoga tekniklerini uygulayarak bedensel, ruhsal ve zihinsel birliği sağlayarak evrenle devamlı ve bilinçli bir bağlantı halinde yaşamlarına devam etmişlerdir. Tüm gezegene yayılmış ve yoga bilimini yazılı olmadan sözlü olarak diğer nesillere anlatmışlardır. Günümüzde de bütün dillerin içinde Sanskritçe kelimelere, tarihinde ise yoga ve meditasyon çalışmalarına rastlanmaktadır. Araştırmacıların ise tüm uygarlıkların tek bir kökten geldiğini açıklamaları bu bilgileri desteklemektedir. İlk dönemlerde hafızaları çok kuvvetli olan Ari uygarlığı, sözlü anlatım ile bilgilerini aktarırken, insanlar çoğalıp bölünmeye başladıktan sonra Vedaları (bilgileri) yazılı olarak aktarma ihtiyacı duymuşlardır.

Bu kitaplar Rig Veda, Sama Veda, Yacur Veda ve Atharya Veda’dır. Kitaplar Sanskrit dili olan “Devanagari” ile yazılmıştır ve müzik şeklinde seslere sahip ilahiler ve şiirlerden oluşmuştur.

Ari uygarlığının İndus bölgesine yayılmaya başlaması ile  “Kali Yuga” olarak adlandırılan savaşlarla insanların birbirlerini yok ettiği, açlık ve sefaletin var olduğu, doğaya zarar vererek doğadan kopuk yaşanıldığı bir dönem başlamıştır. Şu anda yaşadığımız zaman dilimi de bu dönemin içine girmektedir. Vedalara göre bu zaman diliminden sonra kaos dönemi bitecek ve yeni bir döneme başlanacaktır. Manevi değerlerin maddi çıkarlardan üstün olacağı ve dengelerin kurulduğu bu dönem ise “Krita Yuga” ya da “Satya Yuga” olarak adlandırılan Aydınlık çağdır. Bu dönemin kesin tarihleri bilinmemektedir.

Geçmiş kültür, felsefe, düşünce sistemini, bedensel ve içsel çalışmaların yapılış nedenini ve anlamlarını incelediğimizde ve bu bilgileri özümsediğimizde yoga deneyimlerimizde ilerleme ve derinleşme sağlayabiliriz.