Yaşayan Kozmos Asli Zihin,

Hayat ve Işık olan,

iki cinsiyetli olarak,

doğurdu Kozmos’un Zihnini.

Asli Zihin devimsizdir her zaman,

sonsuz ve değişmezdir,

kendisi içerir bu Kozmik Zihni,

duyular için algılanamaz olan.

Duyularla algılanan Kozmos bir kopyası ve

suretidir bu sonsuz

Kozmik Zihin’in, aynadaki bir yansıma gibi.

Her şeyin ilkidir ve

başlangıcı olmayandır Atum.

İkincisi Kozmos’tur,

Atum’un suretinde yapılmış olan.

Kozmos ikinci bir tanrı olduğundan,

o da ölümsüz bir varlıktır ve

Kozmos’un içindeki her şey

bir parçasıdır Kozmos’un,

imkansızdır ölebilmesi

onun herhangi bir parçasının.

Kozmos, tüm Hayat’tır.

Onun ilk temellerinden

tek bir şey bile var olmamıştır

canlı olmayan.

Yoktur ve hiç olmamıştır ve

hiç olmayacaktır ölü olan

bir şey Kozmos içinde.

Atum Işık’tır; sonsuza dek

tükenmeyecek enerji kaynağı,

Hayat’ın ta kendisinin sonsuz dağıtıcısı.

Bir kere enerji dağıtıldıktan sonra,

Yönetilir onun kullanılması

sonsuz kozmik yasalarla.

Kozmos’un varlığı

Sonsuz Enerji dahilinde bulunur,

ondan bütün Hayat doğar,

imkansızdır bu yüzden onun durması

veya yok olması bir zaman.

Kontrol altında ve bir arada tutulur

Sonsuz Yaşam-Gücü’yle.

Kozmos dağıtır bu Hayat’ı

kendi içindeki her şeye.

İki katlı bir devinimi vardır onun:

Sonsuzluktan enerji akar Kozmos’a

ve o da Hayat aktarır içindeki her şeye.