Suyun Dördüncü Hâli

Sayı 69 - Temmuz-Ağustos 2016

Washington Üniversitesi’nden biyoloji mühendisi Prof.Dr. Gerald Pollack su hakkında devrimsel denilebilecek bir teori ortaya attı. Son on yılını dünya çapında suyun aslında sıvı olmadığını dinleyicilerine anlatmakla geçirdi.

Dr. Pollack, doktorasını 1968’de Pennsylvania Üniversitesi’nden aldı. Daha sonra Washington Üniversitesi’ne katıldı ve şimdi biyoloji mühendisi. Dr. Pollack, yıllarca kasları ve nasıl kasıldıkları üzerine çalıştı.

Kas moleküllerinin %99’unun su molekülü olmasına rağmen kas kasılmasıyla ilgili genel fikirlerin su ile ilgili olmaması onu alanında tek yaptı.

Pollack, kendi laboratuvarındaki çalışmalarda, “Her ne kadar uygulamalarla da ilgileniyor olsak da, hedefimiz daha çok temel, doğanın sırlarını açığa çıkarmak istiyoruz.” diyor.

Su dâhil, doğanın sırlarının açılması konusunda Dr. Pollack, çalışanları ve öğrencileri en iyisini ortaya koydu.

2001’deki kitabı “Cells, Gels and the Engines of Life,” (Hücreler, Jeller ve Yaşam Motorları) kitabında Dr. Pollack, hücrenin nasıl çalıştığını açıklar. Araştırma, hücre biyolojisinin çoğunun tek bir birleşik mekanizma-faz geçişi tarafından yönetildiği üzerinedir. Su, mutlak olarak her hücre işlevinin merkezindedir. Kas kasılması, hücre bölünmesi, sinir iletişimi vs… Bu kitabın vurguladığı fikir, hücre sitoplazmasının basit bir sıvı çözelti olmaktan çok jel benzeri olmasıdır.

Dr. Pollack’ın hipotezinin açıklaması suyun özelliklerinde yatar. Su molekülleri, proteinlerin temsil ettiği gibi yüklenmiş yüzeylerle etkileştiklerinde alanlar veya katmanlar halinde yapısallaşırlar. Hücrelerin suyunun çoğu yapısallaşmıştır. Su, protein yüzeylerine emildiğinden hücre içinde tutulur. Yapılandırılmış su, hücrenin proteinlerine yapışır.

Yapılandırılmış su, içme suyu ile aynı özellikleri taşımaz…Su, protein ve DNA gibi yaşam için en önemli moleküllerin taşıyıcısıdır. Cells, Gels and the Engines of Life”kitabında suyun, hücrenin her işlevi için gerekli olduğunun kanıtı yer alır. Hücrelerimizdeki su, bardaktaki su gibi değildir. O gerçekte daha çok bir kristal gibidir. Buzun yaptığı gibi, parçacıkları dışlar ve oluştukça onları çözer. Oluşan alan, exclusion zone (EZ) (dışlanma bölgesi ) diye adlandırılır.

Suyun Dördüncü Fazı  / EZ Water / Yapısal Su

Suyun bu dördüncü fazına EZ dışlanma bölgesi denmesinin nedeni Dr. Pollack’ın takımının keşfettiği ilk şeyin bu suyun şeyleri tamamen dışlamasıdır. Hatta küçük moleküller bile bu yapılanmış sudan dışlanır. Şaşırtıcı olan, yapılanmış suyun çok yoğun bir şekilde çoğu hücrelerimizin içinde bile görünmesidir. Hatta hücre dışı dokular bile bu tip yapılanmış su ile doludur.

Bu dördüncü fazın doğası nedir? Niçin ilginçtir? Suyun değdiği her şeye uygulanır! Gökyüzünde ve bulutlardadır. Okyanuslarda, nehirlerde, göllerde ve vücudumuzun içindedir.

Yapısallaştırılmış su, altıgen tabakalar oluşturur. (Bal peteği) Bir sonraki aşaması olan buza çok benzer.  Yapısallaştırılmış su, sıvı kristal H3O2, suyun dördüncü fazı, su ve buz arası geçiştir.

Dr. Pollack’ın yeni kitabı “The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor”(Suyun Dördüncü Hâli: Katı, sıvı ve gazın ötesi) suyun yapılandırılmış (dördüncü faz) doğasını ve çeşitli uygulamalarını anlatır. Bu çok satan kitap, “Teknik İletişim Mükemmellik Zirve” ödülünü almıştır.

Yapısallaştırılmış suyu nereden elde ederiz?

Kaynak suyu – Basınç altında (toprağın derininde) yapısallaşır.
Buzun erimesi  – Buz erirken (EZ suya) döner.
Girdap – Girdap, doğada akıntılarda, nehirlerde, şelalelerde vs. oluşur. Girdap, bir çeşit mekanik karışıklık veya karıştırmadır. Girdap oluşumu, yapıyı geliştirmenin çok güçlü bir yoludur. Piyasada suyu karıştıran cihazlar vardır.

Sıkım – Bitki hücrelerinin suyu. Yapısal sıkım suyu.

Antioksidanlar –Bedenimizdeki çoğu dokular eksidir. Hücrelerimiz eksi yüklüdür, oksidanlar ise artı.Antioksidanlar eksi yükü korur.
Güneş ışığı  –Sağlığımız için çok önemli. Işık, EZ suyu oluşturur.
Döngü –Kırmızı kan hücreleri kılcal damarlar üzerinden çalışır; ışık, akışı yürütür. Işık fazlalaştıkça akış artar. Kalp(basınç)den başka bir şey kanı yürütür.
Kızıl ötesi ışını– Enerji her yerde üretilir. Bedenimizdeki süreçleri yürütür.

 

Kaynak: https://www.structuredwaterunit.com/articles/structuredwater/dr-gerald-pollack-and-structuredwater-science