Râci

Râci, 2017
Tuval üzerine yağlı boya

60 x 90 cm.