Mısralar

Sayı 46 - Mart 2014

Lûtfet bize müstean, hayrette kaldı aşikan
İlmi ledünden dem uran, çoktur bugün ehli lisan

Surette kalmış nicesi, davayı hak eğlencesi,
Dünyayı tutmuş pençesi, kalbinde yok aşktan nişan

Ahir zaman dervişleri, nefsi heva cümbüşleri
Derler yapan Hak işleri, daim ararlar nevcivan

Gaflet içinde özleri, dünyayı gözler gözleri
Uşşaka taklit sözleri, sankim onlardır arifan

Aşkı hemen lâf sezdiler, adabı pirden bezdiler
Türlü hilâfet yazdılar, ta celp ola sade dilân

Giydikleri derviş sıfat, ezberlemiş üç beş lûgat
Zahirleri pür marifet, batınları akrep yılan

Ey âşıkı Hak gelberü aşk yoluna kıl seri firû
Ver canı pes gir içerû ta görüne maşuk iyan

O kim mürşidi Hak bilmez, dahi Allah demek bilmez
Yalan söyler özün bilmez, Hulûsi’ye desin düşman