İdeal Devlet

Sayı 56 - Ocak 2015

“Aslında bir site (devlet) hemen hemen tek bir adam gibi davranmaz mı? Örneğin, bir parmağımız yaralansa, bedenle ruhu birbirine bağlayan ve bize hâkim olan bütünlüğümüz duyar bunu. Acıyan bir tek yanımız da olsa, acıyı bir bütün olarak duyumsarız ve parmağımızın ağrıdığını söyleriz. İnsanın her yanı için de bu böyledir. İster ağrının verdiği rahatsızlık, ister zevkin verdiği rahatlık halinde olsun.” 

(Platon, Devlet V. Bölüm s.191) 

“Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla meşguller. Bu itibarla insan, mensub olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli, kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya milletlerinin saadetine hâdim olmaya da elinden geldiği kadar çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, bu yolda çalışmakla hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sukûn, dürüstlük ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.” 

(M.K. Atatürk, 17 Mart 1937, Romanya Dışişleri Bakanı ile yaptığı bir sohbetten)