İçimizdeki ve Dışımızdaki Ütopya

Ütopya - 2018

Kültür ve anlayışın gelişimi yolu ile tasavvuf ve çeşitli öğretilerde açıklanan gelişim hallerini deneyimleyerek bir ahlak ve ideale ulaşılabilir ki bu içinde yaşadığımız toplumu da kapsadığında ideal toplum düzeni ya da yönetim biçimi olarak ütopya denebilir.

Bu anlamda kendimiz ve çevremiz için bir yaşam ortamı modeli üzerinde düşündüğümüzde mesela; nasıl bir tasarımı-anlayışı açığa çıkarıp uygulamaya alabiliriz ve onu oluşturan detaylar neler olabilir? Bununla birlikte bu yaşam ortamı bedenin sınırları misali mekânsal sınırları olmakla birlikte aslında sınırsız olana açık, ondan ilham alan, beslenen ve onu besleyen bir anlayışın hareket alanı olabilir. Küllerinden kendini doğurmak da olabilir.

Neden ütopya?

Çünkü mesela; Baird T.Spalding’in Ölümsüz Üstatların Yaşam ve Öğretisinde üstatlara atfen ifade ettiğine göre; “Tanrı denen yaradılış-öz kıvılcımı insanda aktifleştiğinde yaşanan ihtişamı ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalp hissetmiştir” ifadesi ütopya üzerinde en azından düşünmeye bir nevi davettir.

Oysa bu hali en azından belki merak etmemiş, toplumun kabulleri ile sınırlı anlayış ile yetinmiş olabiliriz. Ve oysa müteveffa Alio Stefano D’Anna bir “Tanrılar Okulu” ütopyasını, bir “The Alexander MS 2150” ütopyasını, bir Dan Millman’ın “Dingin Savaşçı” ütopyasını ve daha niceleri üretilmiştir.

Benim ütopyam ne olabilir?

Birkaç yıl önce tasarlayıp geliştirdiğim hem kendim ve yakınlarım hem de diğer insanların yararlanacağı, daha yoğun farkındalıkla kendini geliştirebileceği bir yaşam ortamı projesi:

Evrende elips yapıda hareket eden dünya üzerinde yaşayanlarız.

Hizmet – Yaşam Ortamı Projesi

Amaç:

Bilimsel – doğal – dengeli beslenme, koruyucu doğal sağlık, yaşam kaynağımız çevre bilincinin geliştirilip yaygınlaşması,

Her türlü üretim, anlayış genişliğini esas alan iletişim, bilimin imkânlarından yararlanmak.

Sanatın geliştirilmesi, felsefe, öğrenme ve öğrenilmesine vesile olma, estetik – kalite dâhil, gelişim ve isteyenler için ikamet imkânı da bulunan ortam.

A) Konular:

1. Amaca yarayacak tesisler oluşturmak ve işletmek.

2. Doğal meyve, sebze, tahıl üretimi, tedariki, mutfak ve servis hizmetleri.

3. Hukuk, mimarlık-mühendislik, kültür, organizasyon ve yönetim.

4. İnsan yaşamının ihtiyaçlarına yönelik tamirat dâhil her türlü meslek, sanat.

5. Kişisel gelişim, doğal sağlıklı yaşam imkânı doğuran teorik paylaşım ve uygulama konularında bireysel ve grup çalışmaları, bilgi paylaşımı, proje hazırlama, uygulama.

B) Bazı Ana Prensipler:

1. Kendi varlık nedenine ve diğer insanlara sorumluluk, yakınlık hissedilmesine, kendini geliştirip genişleme yönünde merak, istek, heyecan, cesaret uyanmasına katkı sağlamak.

2. Görev alacak olanların konularında belirli gelişmişlik deneyini, öz güveni en azından benimsemiş olmaları.

3. Seminer ve toplantılarda yapılacak olan amaca yönelik bilgi alışverişi dışındaki zamanlarda sözden ziyade öz verili eylem-farkındalığının oluşmasına duyarlı olmak. Görüşmeye gerek duyduğunda; olanın o an için başka türlü olup olamama durumu ve olana muhatap olanın kendi sebepleri ile alakasına yönelik yüzleşme, öz-eleştiri ve anlamaya, öğretirken öğrenmeye istekli olmak.

C) Tesis için Bazı İlkeler:

1. Işık alma düzeni ve kullanılacak malzeme doğayı korumayı ihmal etmeden, olabildiğince ahşap kullanımı dâhil azami doğallık dikkate alınır.

2. Aydınlatma, ısıtma ve serinletme için olabildiğince doğallıktan yararlanılır.

D) Yer için Düşünülen Bazı Alanlar:

İstanbul’a yakın doğal bir alanı tercihle birlikte gözlenmiş diğer alanlardan bazıları:

1. Bursa-Karacabey Tigem’e araçla 5 dakika mesafede hara çiftliği,

40 dakika mesafede, Görükle-Uludağ Üniversite tabelası, Gemlik’e 5 ve 13 km. kala Orhangazi öncesi.

2. Ayrıca bu yılki (2015) yaz kültür gezilerinde rastladığım Yalova-Akköy civarının de müsait olabileceği gözlemlenmiştir. 

E) Yapılanma Şekli ve İçeriklerden Bazıları:

1. Ortama giriş yolu; tercihan iki taraf yeşillik, çim ve çam fidanları, yol üzerinde gece için ışık yansıtıcılar.

2. Giriş lobisi; zemin ahşap, tuğla vb.

3. Vestiyer.

4. Tuvaletler zemin tuğla, azami havalandırma.

5. Çay, dinlenme salonu; tercihan en az bir yönü yeşil alana bakar.

6. Yemek salonu; tercihan en az bir yönü yeşil alana bakar.

7. Mutfak; yapılan işlerin görülebileceği şeffaflıkta düzenlenir.

8. Hazırlık alanı.

9. Pişirme alanı.

10. Kiler.

11. Kullanılmış servis tabak ve malzemesi istifleme ve temizlik alanı.

12. Benmarili servis seti. 

13. Kasa.

14. Günlük misafirlere ihtiyaç halleri için duş.

15. Banyo, yüzme havuzu, sauna, tedavi vb. beden esnekliği, uyum ve dinlendirme bölümleri.

16. Yönetim salonu ve misafir teşrif lobisi.

17. Yönetim Kurulu odası.

18. Genel organizatör.

19. Üretim, muhasebe, satın alma ve idari işler.

20. Misafirler için bilgisayar, telefon, internet, printer odası.

21. Bay- Bayan kuaför.

22. Dikiş ve tamir odası.

23. Açık oturma alanı ve büfe.

24. Konferans – seminer salonu; masalı ve masasız, en az bir yönü doğal havaya açık.

25. Doğal gıda, mayalı ve mayasız ekmek yapım ve arz bölümü.

26. Personel yatakhanesi birkaç bölüm halinde duş tuvalet her bölüm için müstakil.

27. Konaklama: 2 kişilik, 1-2 yatak ilave imkânlı ve süit odalar. Duş, tuvalet, balkon veya müşterek teras.

28. Tesise yetecek jeneratör, güneş enerjisi ve sair doğal kaynaklar.

29. Su kuyusu.

F) Üretim:

Ana tesise bitişik ve/veya ayrı bir bölgede:

1. Doğal meyve, sebze ve tahıl üretim, tedariki, muhafaza ve arz.

2. Yürüyüş yolu; zemin bir hat tuğla, bir hat ince mıcır ve bir hat toprak, kenarlar çim ve çam fidanları, gölgelik ağaçlar.

3. Ahşap işleme atölyesi.

4. Metal işleme atölyesi.

5. Alan ana tesislerden ayrı ise su kuyusu.

6. Alan ana tesislerden ayrı ise tesise yetecek jeneratör, güneş ve sair enerji kaynakları.

G) Yönetim:

1. Yönetim Kurulu; bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duyarlılık, etik-estetik ve evrenselliği, hizmet etme idealini benimsemiş kişilerden oluşur. Aralarında bir genel organizatör mümkün olan şeffaf ve özveri anlayışı ile görevlendirilir; yetkileri ve görev süresi bu kurulca belirlenir veya bu projede iştirakçi önerileri dikkate alınarak düzenlenir.

2. Genel Organizatör tarafından her hizmet konusu veya birden çok hizmet konusunda bir kişi yönetici olarak mümkün olan şeffaf ve öz veri anlayışı ile görevlendirilir. Her hizmet konusu veya birden çok konu için bir danışman veya danışma kurulu oluşturulabilir ve seçilen birden çok kişi kurul tarzında ise her kurul kendi aralarında bir sözcü, temsilci veya organizatör belirler.

H) Finansman:

Kurucuların katkıları, projeyi benimseyip tesiste kalacak olanlar veya dışarıdan gönüllü olanların; hizmet, bilgi, menkul-gayrimenkul, malzeme, kredi ve nakit bağışlarından oluşur.

I. Bu projenin oluşumuna vesile olan bazı hususlar ve sorular:

Tutum- davranışlarımızda bilinçliliğin azalması halinde; hastalık adı verilen belirtilere neden oluyorsa bunda kültür-alışkanlıklar düzeyi ve beslenmenin rolü ne ve nasıldır.

– Güneş çevresinde hareket ve birçok yetenekleri olan Dünya üzerindeki yaşadığımızın ne kadar farkındayız, bu olana uyum ve sorumluluk anlayışımız ne ve nasıldır?

– Bilimin ve aydınlanmış olanların beyanları karşısında hakiki doğamız ile araya üst üste giren yanılsamalarla, oluşmuş perde-katman-yapay benliği farkındalığımız ne ve nasıldır?

– Oluş hakkında düşünce ve anlayışta zorlanıyorsak; engellerimizi sorgulamak görmek, yüzleşmek, yaşamda anlayışa daha çok alan açmak ve genişlememiz için; felsefi anlayış, sanatsal tutum, deneye dayalı bilgelik öğretileri ve ilmin ışığından nasıl yararlanırız?

– Zararsızlığı gözetme alışkanlığı bize daha geniş bir anlayışın doğmasını nasıl tetikler?

– İnsanın referansı yok ise; tutunduğu bilimsel, sezgisel vb. bilgilerin eksik olma olasılığı dikkate alınarak keşfe dayandırılmış referans nedir ve nasıl yararlı olur?

Daha genişini idrake açık bırakarak…