İçimizdeki ve Dışımızdaki Ütopya

Ütopya - 2018

Kültür ve anlayışın gelişimi yolu ile tasavvuf ve çeşitli
öğretilerde açıklanan gelişim hallerini deneyimleyerek bir ahlak ve ideale ulaşılabilir
ki bu içinde yaşadığımız toplumu da kapsadığında ideal toplum düzeni ya da
yönetim biçimi olarak ütopya denebilir.

Bu anlamda kendimiz ve çevremiz için bir yaşam ortamı
modeli üzerinde düşündüğümüzde mesela; nasıl bir tasarımı-anlayışı açığa çıkarıp
uygulamaya alabiliriz ve onu oluşturan detaylar neler olabilir? Bununla
birlikte bu yaşam ortamı bedenin sınırları misali mekânsal sınırları olmakla
birlikte aslında sınırsız olana açık, ondan ilham alan, beslenen ve onu
besleyen bir anlayışın hareket alanı olabilir. Küllerinden kendini doğurmak da
olabilir.

Neden ütopya?

Çünkü mesela; Baird T.Spalding’in Ölümsüz Üstatların
Yaşam ve Öğretisinde üstatlara atfen ifade ettiğine göre; “Tanrı denen yaradılış-öz kıvılcımı insanda aktifleştiğinde yaşanan ihtişamı ne göz görmüş, ne kulak işitmiş,
ne de kalp hissetmiştir”
ifadesi ütopya üzerinde
en azından düşünmeye bir nevi davettir.

Oysa bu hali en azından belki merak etmemiş, toplumun
kabulleri ile sınırlı anlayış ile yetinmiş olabiliriz. Ve oysa müteveffa Alio Stefano
D’Anna bir “Tanrılar Okulu” ütopyasını, bir “The Alexander MS 2150” ütopyasını,
bir Dan Millman’ın “Dingin Savaşçı” ütopyasını ve daha niceleri üretilmiştir.

Benim ütopyam ne olabilir?

Birkaç yıl önce tasarlayıp geliştirdiğim hem kendim ve
yakınlarım hem de diğer insanların yararlanacağı, daha yoğun farkındalıkla
kendini geliştirebileceği bir yaşam ortamı projesi:

Evrende elips yapıda hareket eden dünya üzerinde
yaşayanlarız.

Hizmet – Yaşam Ortamı Projesi

Amaç:

Bilimsel – doğal – dengeli beslenme, koruyucu doğal sağlık,
yaşam kaynağımız çevre bilincinin geliştirilip yaygınlaşması,

Her türlü üretim, anlayış genişliğini esas alan iletişim,
bilimin imkânlarından yararlanmak.

Sanatın geliştirilmesi, felsefe, öğrenme ve öğrenilmesine
vesile olma, estetik – kalite dâhil, gelişim ve isteyenler için ikamet imkânı
da bulunan ortam.

A) Konular:

1. Amaca yarayacak tesisler oluşturmak ve işletmek.

2. Doğal meyve, sebze, tahıl üretimi, tedariki, mutfak ve
servis hizmetleri.

3. Hukuk, mimarlık-mühendislik, kültür, organizasyon ve
yönetim.

4. İnsan yaşamının ihtiyaçlarına yönelik tamirat dâhil
her türlü meslek, sanat.

5. Kişisel gelişim, doğal sağlıklı yaşam imkânı doğuran
teorik paylaşım ve uygulama konularında bireysel ve grup çalışmaları, bilgi
paylaşımı, proje hazırlama, uygulama.

B) Bazı Ana Prensipler:

1. Kendi varlık nedenine ve diğer insanlara sorumluluk,
yakınlık hissedilmesine, kendini geliştirip genişleme yönünde merak, istek,
heyecan, cesaret uyanmasına katkı sağlamak.

2. Görev alacak olanların konularında belirli gelişmişlik
deneyini, öz güveni en azından benimsemiş olmaları.

3. Seminer ve toplantılarda yapılacak olan amaca yönelik
bilgi alışverişi dışındaki zamanlarda sözden ziyade öz verili eylem-farkındalığının
oluşmasına duyarlı olmak. Görüşmeye gerek duyduğunda; olanın o an için başka
türlü olup olamama durumu ve olana muhatap olanın kendi sebepleri ile alakasına
yönelik yüzleşme, öz-eleştiri ve anlamaya, öğretirken öğrenmeye istekli olmak.

C) Tesis için Bazı İlkeler:

1. Işık alma düzeni ve kullanılacak malzeme doğayı
korumayı ihmal etmeden, olabildiğince ahşap kullanımı dâhil azami doğallık
dikkate alınır.

2. Aydınlatma, ısıtma ve serinletme için olabildiğince
doğallıktan yararlanılır.

D) Yer için Düşünülen Bazı Alanlar:

İstanbul’a yakın doğal bir alanı tercihle birlikte
gözlenmiş diğer alanlardan bazıları:

1. Bursa-Karacabey Tigem’e araçla 5 dakika mesafede hara
çiftliği,

40 dakika mesafede, Görükle-Uludağ Üniversite tabelası,
Gemlik’e 5 ve 13 km. kala Orhangazi öncesi.

2. Ayrıca bu yılki (2015) yaz kültür gezilerinde rastladığım
Yalova-Akköy civarının de müsait olabileceği gözlemlenmiştir. 

E) Yapılanma Şekli ve İçeriklerden Bazıları:

1. Ortama giriş yolu; tercihan iki taraf yeşillik, çim ve
çam fidanları, yol üzerinde gece için ışık yansıtıcılar.

2. Giriş lobisi; zemin ahşap, tuğla vb.

3. Vestiyer.

4. Tuvaletler zemin tuğla, azami havalandırma.

5. Çay, dinlenme salonu; tercihan en az bir yönü yeşil
alana bakar.

6. Yemek salonu; tercihan en az bir yönü yeşil alana
bakar.

7. Mutfak; yapılan işlerin görülebileceği şeffaflıkta
düzenlenir.

8. Hazırlık alanı.

9. Pişirme alanı.

10. Kiler.

11. Kullanılmış servis tabak ve malzemesi istifleme ve
temizlik alanı.

12. Benmarili servis seti. 

13. Kasa.

14. Günlük misafirlere ihtiyaç halleri için duş.

15. Banyo, yüzme havuzu, sauna, tedavi vb. beden
esnekliği, uyum ve dinlendirme bölümleri.

16. Yönetim salonu ve misafir teşrif lobisi.

17. Yönetim Kurulu odası.

18. Genel organizatör.

19. Üretim, muhasebe, satın alma ve idari işler.

20. Misafirler için bilgisayar, telefon, internet,
printer odası.

21. Bay- Bayan kuaför.

22. Dikiş ve tamir odası.

23. Açık oturma alanı ve büfe.

24. Konferans – seminer salonu; masalı ve masasız, en az
bir yönü doğal havaya açık.

25. Doğal gıda, mayalı ve mayasız ekmek yapım ve arz
bölümü.

26. Personel yatakhanesi birkaç bölüm halinde duş tuvalet
her bölüm için müstakil.

27. Konaklama: 2 kişilik, 1-2 yatak ilave imkânlı ve süit
odalar. Duş, tuvalet, balkon veya müşterek teras.

28. Tesise yetecek jeneratör, güneş enerjisi ve sair
doğal kaynaklar.

29. Su kuyusu.

F) Üretim:

Ana tesise bitişik ve/veya ayrı bir bölgede:

1. Doğal meyve, sebze ve tahıl üretim, tedariki, muhafaza
ve arz.

2. Yürüyüş yolu; zemin bir hat tuğla, bir hat ince mıcır
ve bir hat toprak, kenarlar çim ve çam fidanları, gölgelik ağaçlar.

3. Ahşap işleme atölyesi.

4. Metal işleme atölyesi.

5. Alan ana tesislerden ayrı ise su kuyusu.

6. Alan ana tesislerden ayrı ise tesise yetecek
jeneratör, güneş ve sair enerji kaynakları.

G) Yönetim:

1. Yönetim Kurulu; bilimsel tutum, felsefi anlayış,
sanatsal duyarlılık, etik-estetik ve evrenselliği, hizmet etme idealini
benimsemiş kişilerden oluşur. Aralarında bir genel organizatör mümkün olan
şeffaf ve özveri anlayışı ile görevlendirilir; yetkileri ve görev süresi bu
kurulca belirlenir veya bu projede iştirakçi önerileri dikkate alınarak
düzenlenir.

2. Genel Organizatör tarafından her hizmet konusu veya
birden çok hizmet konusunda bir kişi yönetici olarak mümkün olan şeffaf ve öz
veri anlayışı ile görevlendirilir. Her hizmet konusu veya birden çok konu için
bir danışman veya danışma kurulu oluşturulabilir ve seçilen birden çok kişi
kurul tarzında ise her kurul kendi aralarında bir sözcü, temsilci veya
organizatör belirler.

H) Finansman:

Kurucuların katkıları, projeyi benimseyip tesiste kalacak
olanlar veya dışarıdan gönüllü olanların; hizmet, bilgi, menkul-gayrimenkul,
malzeme, kredi ve nakit bağışlarından oluşur.

I. Bu projenin oluşumuna vesile olan bazı hususlar ve
sorular:

Tutum- davranışlarımızda bilinçliliğin azalması halinde;
hastalık adı verilen belirtilere neden oluyorsa bunda kültür-alışkanlıklar
düzeyi ve beslenmenin rolü ne ve nasıldır.

– Güneş çevresinde hareket ve birçok yetenekleri olan
Dünya üzerindeki yaşadığımızın ne kadar farkındayız, bu olana uyum ve
sorumluluk anlayışımız ne ve nasıldır?

– Bilimin ve aydınlanmış olanların beyanları karşısında
hakiki doğamız ile araya üst üste giren yanılsamalarla, oluşmuş
perde-katman-yapay benliği farkındalığımız ne ve nasıldır?

– Oluş hakkında düşünce ve anlayışta zorlanıyorsak;
engellerimizi sorgulamak görmek, yüzleşmek, yaşamda anlayışa daha çok alan
açmak ve genişlememiz için; felsefi anlayış, sanatsal tutum, deneye dayalı
bilgelik öğretileri ve ilmin ışığından nasıl yararlanırız?

– Zararsızlığı gözetme alışkanlığı bize daha geniş bir
anlayışın doğmasını nasıl tetikler?

– İnsanın referansı yok ise; tutunduğu bilimsel, sezgisel
vb. bilgilerin eksik olma olasılığı dikkate alınarak keşfe dayandırılmış
referans nedir ve nasıl yararlı olur?

Daha genişini idrake açık bırakarak…