Her Vârın Anası Yokluk Değil Mi?

25 Ocak 2017
Sayı 08 - Ocak 2011

 

Ölüm ölüm denen yoklukmuş meğer,

Secde eden başlar yokluğa değer,

Bütün varlık ordan gelirmiş meğer,

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

İbret ile bakın bütün âleme,

Bu yokluktan gayri başka hâl deme,

Bütün bu varlıklar gidiyor kime?

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

Güneş yoktan doğar, yokluğa batar,

Mekânı yokluktur, yokluğa yatar,

Bütün her varlığı bu yokluk tutar,

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

Bütün bu varlıklar yokta devr eder,

Devr eyleyip yine yokluğa gider,

Bütün görünüşler yokluktan biter,

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

Küllü şey yerciu ilâ aslihî,

Her şeyin aslı yok, bu sözdür sâhi,

Bütün varlıkların yokluktur Şahı,

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

Bu yokluktan gelir bütün vâr olan,

Yoklukta mahvolur bizdeki irfan,

Yokluğun varlığı: bir (Kâmil İnsan)…

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

Bu (Emre) gark oldu yine yokluğa,

Her halini teslim eyledi Hakka,

Sırrı bilen canı elden bıraka,

Her vârın anası yokluk değil mi?..

 

06.07.1945