Hâki Ol, Turâb Ol Ey Deli Gönül…

Sayı 26 - Temmuz 2012

Nutuk 5 

Mürşid-i Kâmil’den dersimi aldım

Hakîkât bâbında irfâna girdim

Ol güzel yârıma ikrarım verdim

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Şeriat bâbından içeri geçtik

Tarikat erinden içtik bir dolu

Dost cemâl görünce kaynayıp coştu

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Tarikat kapısı gülleri nûrdur

Yârimin kurduğu bir ince yoldur

Dört kapı kırk makam Âdem’de vardır

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Bu fâni dünyada serimi verdim

Marifet bâbında mürşide erdim

Hakîkat bâbında cananı gördüm

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Kemter Yusuf dertli hikmete daldı

Bu güzel dersini pirinden aldı

Gönül bir ikrara bağlanıp kaldı

Hâki ol turâb ol ey deli gönül

Yâr Elinden Gelen Bâde

Âşık Yusuf Kemter’in Nutukları

Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları