Düşünce

Sayı 25 - Haziran 2012

Düşünüyorum aralıksız. Düşüneni düşünüyorum, düşüncenin kendini, düşüncenin düşüncesini düşünüyorum gücüm yettiğince. Gidebildiğimce gerilere gidiyorum, ilk düşünceye, en başa gidiyorum. İLK DÜŞÜNENİ, İLK DÜŞÜNCEYİ düşünüyorum. İlk düşüncenin evrenin tasarısı olduğunu, ilk sözün de “Ol!” sözü olduğunu düşünüyorum.

Sonra gelen tüm düşüncelerin, tüm sözlerin başlangıcın yansımaları, giderek ve katlanarak yansımaların yansıması, sözün sözleri, oluşların oluşları olduğunu düşünüyorum. Yansımanın “10 üzeri n” (10n) olduğunu düşünüyorum. 

Düşüncenin gücünün kaynağını düşünüyorum, bu kaynaktan dolayı düşünceye ket vurulamayacağını, düşüncenin durdurulamayacağını, düşüncenin yok edilemeyeceğini, düşüncenin sonsuzluğunu, düşünce gücünü hiçbir gücün aşamayacağını ve durduramayacağını DÜŞÜNÜYORUM.