Dört Kitabın Manası

25 Ocak 2017
Sayı 21 - Şubat 2012

Miskinlikte buldular, kimde erlik var ise

Merdivenden ittiler, yüksekten bakar ise

Gönül yüksekte gezer, dem be dem yoldan azar

Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise

Ak sakallı koca bilemez hali nice

Emek yemesin hacca, bir gönül yıkar ise

Sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü

Kördür münkirin gözü, âlem münevver ise

Gönül çalab’ın tahtı, çalap gönüle baktı

İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise

Sen sana ne sanırsan, ayruğa da onu san

Dört kitabın manası, budur eğer var ise

Mânâda götürmüşler, kardeşten yar yeğrektir

Oğuldan dahi tatlı, eğer doğru yar ise

Gördün yârin doğrudur, baş kogıl ayağına,

Çıkar ciğerin yedir, eğer çaren var ise

Gördün yârin eğridir, nen var ise ver kurtul

Ululardan öğüttür, işittiğin var ise

Az söz er yüküdür, çok söz hayvan yüküdür

Bilire bir söz yeter, sende güher var ise

Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş

Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise

Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın

Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise.