Derdinde Derman Bulan

Derdinde dermanı bulan Lokmanı arzular mı hiç,

Sırrında sırdaşı bulan seyranı arzular mı hiç.

Dil mülkini fetheyleyüp cümle-i tevhid ile,

Hükmü geçer kafdan kaf’a sultanı arzular mı hiç.

Bağ-ı Adn olmuş dili arz-ı cemal eyler gülü,

Mest-i müdam can bülbülü hayali arzular mı hiç.

Ruhum cemal pervanesi dil aşkının viranesi,

Mamur olup her hanesi ümranı arzular mı hiç.

Rahında berdar canımız aşk-ı ezel meydanımız,

Mahv-ı mahvdır şanımız nişanı arzular mı hiç.

İlm-i ledün kalbimiz talim-i esma halimiz,

Dar’ülbeka malimiz cihanı arzular mı hiç.

Sami o kim Hakkı arar her can ilinde rahı sorar,

Ten katresin derya kılar ummanı arzular mı hiç.