Teoloji

4 Mart 2022

Kendiyle Kaim Olmak

Bağımsızlığın Karaktere Dönüşmesi veya Ben Olan Ben Üzerine… Tasavvuf, insanı malik olduğu farklı niteliklere göre, birçok farklı açıdan tanımlar. Beşeriyetinden ayırıp şuurda temellendirir, kemal basamaklarına, manadaki […]