Tanrıbilim

11 Mayıs 2020

Freud’un Din Anlayışı

Bu yazıda Freud’un sadece batılı beyaz ırkın güncel Hristiyan din anlayışını göz önüne alıp dinin diğer tüm biçimlerini bir kenara bırakarak kaleme aldığı[1] “Bir Yanılsamanın Geleceği: Bilim ve İman” adlı eserinde din üzerine olan görüşlerinin kısa bir özetinin sunulması amaçlanmaktadır. Freud’a göre insanların doğa tehlikelerinden korunabilmek amacıyla biraraya gelip kurduğu “uygarlığın” iki bileşeni vardır: 1) topluluğun sahip olduğu bilgi/yetenekler ve 2) toplum içi ilişkileri düzenleyen kurallar. Uygarlığın varlığını devam ettirebilmesinin […]
26 Mart 2020

Mesih ve Yılanın Birliği Olarak Allah’ın Asâsı

“Ve Musa cevap verip dedi: Fakat işte, bana inanmayacaklar ve sözümü dinlemeyecekler; çünkü: Rab sana görünmedi, diyecekler. Ve Rab ona dedi: Bu senin elindeki nedir? Ve dedi: Değnek. Ve dedi: Onu yere at. Ve onu yere attı ve yılan oldu ve Musa onun önünden kaçtı. Ve Rab Musa’ya dedi: Elini uzat ve onun kuyruğundan tut ve elini uzatıp onu tuttu ve elinde değnek oldu; ta ki, ataların Allah’ı, İbrahim’in Allah’ı, […]
10 Ocak 2020

İnsan Hakları Gelişimine Yol Gösteren Geleneksel Hristiyan Değerleri

Daniel Golebiewski / Çeviri: Selçuk Alev İkinci Dünya Savaşı sonunda, bireyler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar), Birleşmiş Milletler Sistemi kurucularını, birtakım insan hakları unsurlarını ortaya koymak ve başlatmak konusunda sıkıştırdılar. Bu, her kim olursa olsun ve her nerede yaşarsa yaşasın tüm bireylere hak tanıyan insan haklarının uluslararası bir belgesini hazırlamak ve geliştirmek anlamına geliyordu. 1946 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) olarak adlandırılacak olan, temel yurttaşlık ve politik, […]
10 Ocak 2020

Emin Belde Neresi?

İnsanoğlu aklı ve geliştirdiği teknolojiler sayesinde, artık doğa karşısında kendisini çaresiz hissetmiyor. Ancak insanın, insan karşısında kendini emniyette hissettiğinden söz etmek de her zaman mümkün değil. Kişi haklarını konu edinen ilk yazılı belge olarak kabul edilen Hammurabi Kanunları’ndan bu yana neredeyse 4.000 yıl geçti. II. Dünya Savaşı sırasında ölen insan sayısı ise Hammurabi Kanunları’nın yazıldığı dönemdeki dünya nüfusunun neredeyse iki katı. Bu bile, kendimizi güvende hissetmek adına daha çok yolumuz […]
10 Ocak 2020

Medine Vesikası Örneği Üzerinden İnsan Haklarına Dair Düşünceler

Medine Vesikası’nın imzalandığı 7. yüzyıl koşullarından başlarsak, Hz. Muhammed’in, Mekke’de yaşadığı olumsuzlukların sonucu Medine’ye sığındıktan hemen sonra, muhacirlerle (hicret edenler ile) Medine’li Ensar’ı (muhacirleri kabul edenleri) ikişerli kardeş yapması çok önemlidir: “Kanınız kanımız, dostluğunuz dostluğumuzdur.” Hatta bu “kardeşleşme” çağrısı sırasında kendisi de Hz. Ali’nin elini tutacaktır. Medine’de yaşayan topluluklar arasında birçok anlaşmazlıkların hüküm sürdüğü dönemde, Mekke ve Medineli Müslümanların yardımlaşma ve dayanışması, aralarındaki sulh ve huzur Mekke’de yaşayan diğer toplulukların […]
15 Mart 2019

Protopya

İnsanlık tarihi boyunca görülmektedir ki; insanlar öncelikle hayatta kalabilmek, sonrasında ise “nitelikli, ideal bir yaşam sürdürebilmek” için sürekli emek harcamışlardır. Böyle bir amaca ulaşmak mümkün olmadığı için de bu “aşkın ve ideal yaşam” hedefine “ütopya” diyoruz. İnsan için çok değişik tanımlar yapılmıştır. Ayakları üstüne kalkan canlı, konuşan canlı gibi. En çok onay alanlardan biri de “alet yapabilen canlı” tanımı olmuştur. İlk zamanlar tamamen bir savunma ve savaş aracı olarak kullanılan, […]
15 Mart 2019

Ütopya (Phantasia-Oneiros)

Ütopya, ideal bir toplum tasarımıdır. Gerçekleştirilmesi olanaksız bir tasarım ve düşsel düşüncedir. Ütopya kelime anlamıyla içinde tasarımı, ideal toplum hayalini, siyasal ve toplum düzeni kurgulamayı barındırır. Bu pathoslara (arzu-istek) bağlı olarak gerçekleştirilmesi istenen arzunun bir hayali, düşüdür. İlk ütopyacılar olmasıydı, yerleşik düzen hayali kurulmasaydı insanlar hâlâ mağaralarda yaşıyor olacaklardı. İnsanlar neden ütopik düşünceye sahiptirler? Ütopyalar, yani Phantasia’lar daima iyi niyet üzerine kurgulanmışlardır. Ütopya, yeni bir dünya yaratma isteği, var olan […]
15 Mart 2019

Ütopya ve Hayal, Vadedilmiş Ülke ve Öte

Ütopya, Thomas More’un 500 yıl kadar önce aynı isimle yayınladığı kitabıyla birlikte kullanmaya başladığımız ve birçok dilde de aynı isimle anılan bir kavram. Grek kökenlerine dayanılarak çevrildiğinde “Olmayan Ülke” veya “Hiçbir Yer” anlamına gelen bu kavramla, kitapta anlatıldığı şekliyle gerçekte olmayan kurgusal bir ada ülkesi tanımlanıyor. Günümüzde ise hayali ve kurgusal bir yer veya fikri tanımlamada kullandığımız Ütopya, anlamı gerçeklik ve sıradanlıkla zıtlaştıkça kuvvetlenen bir kavram. Belki bu yüzden genelde […]
14 Mart 2019

Ütopya

Antik Yunan’da felsefe, Aristoteles’le sistematik bir bütünlüğe kavuşmuştur. Farklı disiplinler arasında birliği sağlayacak mantıksal bir yöntem uygulanmıştır. Aristo ile birlikte felsefe, düz yazı ile mantıksal ve tözsel tutarlılık içinde ussal bir anlatım kazanmıştır. Aristo öncesi filozoflar ve özellikle ön Sokratikler felsefeyi şiir biçimi ile ifade etmişlerdir. Aristo felsefesi katı cisim felsefesidir, uzayda yer kaplayan bir cismin “şimdi ve burada”ki konumunu töz ve ilinekler birliği yolu ile ussal kavrama taşımıştır. Antik […]