Söyleşiler

30 Ekim 2016

Görmeyi Öğrenmek

17. yüzyılda, karısı kör olan filozof William Molyneux, dostu John Locke’a şu soruyu sordu: “Doğuştan kör bir adamın, şimdi yetişkin olduğunu ve eliyle dokunmak suretiyle küreyi […]
30 Ekim 2016

Fantastik Realizm

Günümüzde plastik sanatlardan sinemaya kadar neredeyse tüm sanat dallarını etkileyen ve 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra ortaya çıkan Fantastik Realizm akımını ele alabilmek için kısaca Dadaizm […]
29 Ekim 2016

Rab ile Buluşma

Çıktığımız manevi yolculukta hepimizin tüm nefs düzeylerine ihtiyacı vardır, çünkü bizi biz yapan onlardır. İhlasımızı bulmak, biricikliğimize ulaşmak için kullanmamız gereken aletler gibidir bu düzeyler. Kabbala’da […]
29 Ekim 2016

Hezekiel'in Rüyeti

Otuzuncu yılın dördüncü ayında, ayın beşinci gününde efendisinin sevgili kulu Hezekiel’e, Allah’ın izzeti bir rüyet olarak göründü. Allah’ın izzeti bütün açıklığıyla dört sûrette göründü. Birinde aslan […]
27 Ekim 2016

Ayın Konuğu: Kamil Kalyoncu

Röportajımıza Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak hizmet verdiğiniz yıllarla başlamak istiyorum ama önce o makama kadar olan yolculuğunuzu bize kısaca özetlemenizi rica etsem… İktisat okudum İstanbul’da, […]
27 Ekim 2016

Ayın Konuğu: Şirin İskit

 1988 yılında, henüz yirmili yaşlarınızın başında, Paris Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nden mezun olduğunuzu biliyoruz. O günden bugüne bir ressam, kültür ve sanat etkinlikleri koordinatörü, tasarımcı […]
22 Ekim 2016

Ferhâd ile Şirin

Soru: Ferhâd sevgilisi Şirin için dağları delmiş. Dağı varlık olarak görürsek, bu dağı nasıl delmiştir? Buradan insanlığa nasıl bir mesaj veriliyor? Metin Bobaroğlu: Ferhâd ile Şirin […]
7 Ağustos 2016

Rab Korkusu, Rab Sevgisi ve Tanrının Vaadi Üzerine

Soru: İslâm’daki Esma kavramı Batı’da Jung’un arketipleri ve Grek’deki Tanrı ve Tanrıçalar gibi görülüyor. Hıristiyanlıktaki tecelliler de çok etkin. Metin Bobaroğlu: burada tecelli yönünden bakıyoruz yani Tanrı’nın […]