Söyleşiler

23 Kasım 2016

Ayın Konuğu: Selim Bilal

Sevgili Hocam, ilk çocukluk yıllarından lise  Bültenler sonuna kadarki yaşam öyküleriyle, anılarıyla başlıyoruz Ayın Konuğu röportajlarımıza malumunuz; doğup büyüdüğünüz yerler, aileniz, arkadaşlarınıza dair anılarınız sormak istiyorum size […]
19 Kasım 2016

Ayın Konuğu: Dilek Yarcan Turan

Röportajımıza İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ne girmeye karar verdiğiniz yıllara kadar olan ilk çocukluğunuzla başlayalım diliyorum. Doğum yeriniz, aileniz, ilk ve orta öğreniminiz, ilk arkadaşlarınız, ilk kahramanlarınıza […]
19 Kasım 2016

Ayın Konuğu: Murat Kanberi

Ortaokul ve Lise öğreniminizi İtalyan Lisesi’nde, üniversiteyi ise İşletme dalında Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığınızı biliyorum. Merak ediyorum nasıl gelişti bu kararlar? İlk çocukluk yıllarınızdan başlayalım mı röportajımıza? […]
18 Kasım 2016

Ayın Konuğu: Nilgün Çevik Gürel

İlk çocukluk anılarınızla, ilk meslek seçiminize kadar olan yıllarınızla başlayalım mı röportajımıza? Ülkemin soğuk şehirlerinden biri olan Eskişehir’de dünyaya geldim. Çocukluğumla ilgili en sık hatırladığım şey […]
18 Kasım 2016

Ayın Konuğu: Ahmet Haluk Atalay

İlk çocukluk yıllarınızdan başlayarak, Hukuk Fakültesi’nde okuma kararınıza kadarki anılarınızı sormak istiyorum önce; aileniz, ilk arkadaşlarınız, ilk oyunlarınız, büyüdüğünüz yerlere dair imgeleri, anıları… Çocukluğuma ait birçok […]
18 Kasım 2016

Kahraman

(…)Büyük tarihsel ilişkiler açısından durum başka türlüdür. Burası tam olarak kalıcı, tanınan ödevler, yasalar ve haklar ile bu dizgeye karşıt olan, zamanda iyi, büyük ölçekte kazançlı, […]
18 Kasım 2016

Modern Zamanda Felsefe Yapmak…

Kabul edilmiş özgün tanımlarından biriyle “tüm bilimlerin aklı olarak felsefe” yaşadığımız modern zamanda geçerliliğini korumakta mıdır? Felsefe bugün insana ait bir yarayı tedavi edebilmekte midir? Genel […]
18 Kasım 2016

Bir'de Donmak Birlikte Akmak

Güvenlik ve özgürlük, bilincimizi sürekli gerilimlere sokan ve varoluşumuzdan fışkıran iki yaşamsal güçtür. Biri diğerinin hem karşıt kutbu hem de vazgeçilmez eşidir. Güvenlik, kazanımları korumak eksenli […]
18 Kasım 2016

Bir ''Hayır'' ile Başladı Her şey ve Mizah

İnsan formunu diğer formlardan ayıran en belirleyici özellik, insanın kendini üretebilen, yani bireysel ve toplumsal olarak dönüştürebilen tek form olmasıdır. Her insan varoluşsal özellikleri itibariyle biriciktir. […]