Genel

4 Ağustos 2017

Tarih Bilincini Oluşturma Çabası

Yaygın bir görüşe göre; ilk-orta öğrenim döneminde karşılaştığımız öğretmenlerin konuları bizlere sevdiren kişiler olduğu söylenir. “Ramses” lakaplı döneminin tanınan tarih hocasının kendi yorumunu da katarak, geçmişi […]
4 Ağustos 2017

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’deki Felsefenin Serüveni

Cumhuriyet dönemi Türk Felsefesini, Türkiye’deki felsefeyi değerlendirmeyi deneyeceğim bu çalışmada, şimdiye dek bu alanda yapıla gelenin biraz dışında bir yol izleyerek şu ya da bu kitabı, […]
4 Ağustos 2017

Mısır Kültürü-Hermetizm – 1

Yunanlılar, Antik Kem Ülkesi’ne (Mısır) gizemli, esrarengiz, anlaşılmaz şey anlamına gelen Egypt adını vermişlerdir. Bunun en büyük nedeni, ezoterik yapılanma ve kültürün bu Antik Kem Ülkesi’nin […]
4 Ağustos 2017

Dikkat Erdemdir

karanlığa geçelim karanlığı geçelim ne uyku ne ölüm hem uyku hem ölüm düş içime uyu ve sonsuz büyü unut renkleri ve şekilleri hepi ve hiçi beni […]
4 Ağustos 2017

İletişimde Arzu

Zihinsel çabalarımızın amacı, varoluşu anlamaktır. Bu çaba pratik-günübirlik bir gereksinimin dayatmasıyla olabileceği gibi, sadece merak duygusunun itkisiyle, estetik haz için, bilmenin heyecanıyla da olabilir. Anlama arzusu […]
4 Ağustos 2017

İkona

Günümüzde ikona deyince, genellikle, tahta bir pano üzerine yapılmış (taşınabilir) dinsel resimleri anlarız. Oysa gerçekte bir kilisenin, bir şapelin, bir martirium’un (din şehidine ait yapı), bir […]
4 Ağustos 2017

İsmail Çabuk Büyü

Sürgünümü sürenim yolcuyum bahçe kurudu yerli yerinde toprak yaprak mushaf bekler ehramlarda saklanan kimi   yolda yolu bulamayandım bulundum bilinmedim sürüldüm ibrahim elinden sılamda gurbetim sancıyor […]
4 Ağustos 2017

Lütfi Filiz ve Nasrettin Hoca Fıkralarına Farklı Bir Yaklaşım II (1)

Nasreddin Hoca Anadolu insanının hislerine tercüman olmuş büyük bir bilgedir. Fıkraları, yüzyıllardır anlatıla gelmektedir. Onun bir halk bilgesi olduğu ve fıkralarında birer gizli hikmet bulunduğu, hakkındaki […]
4 Ağustos 2017

Kültürleme Olgusu Açısından, Türkiye Kültürünün Oluşumunda Ahilik Kurumunun Öneminin ‘Yumak Modeli’ Kuramıyla İncelenmesi 1

İnsan, yeryüzünün belli bir bölgesinde, belli bir ülkede, soyu sopu belli bir ailenin yavrusu olarak dünyaya gelir. Ana baba, konu komşulardan oluşan bir toplulukta büyür. Onların […]