Genel

4 Ağustos 2017

Sezgisel Biçimin Eğitimi – 02

YEDİ. Bir Hikaye: BİLGELİK VE DİKKAT Halktan bir kişi, bir gün, Zen ustası Rikyu’ya şöyle demiş: “Usta, bana “En Üst Bilgeliğin” kurallarını lütfen yazar mısın?” Rikyu […]
4 Ağustos 2017

Sezgisel Biçimin Eğitimi – 01

Roger Housden, “Rumi’nin İzinde: Kalbin Asıl Arzusunu Bulmaya Dair bir Masal” adlı romanında, arkadaşının okuduğu bir Mevlânâ Celaleddin Rumi şiirinden etkilenen gencin çıktığı hakikat yolculuğunu anlatır. Şiirler gerçekten insanın […]
4 Ağustos 2017

en-el hak

4 Ağustos 2017

Çizgi ile Estetik

4 Ağustos 2017

İnançların ve Kültürlerin Kalesi: Mardin

Mardin son yıllarda yeniden keşfettiğimiz bir şehir… Kentçilik bilinci, kentsel estetik, bir düşünce ve üretim alanı olarak öne çıkıyor; çözülmesi gereken sorunları, korunması gereken mekânlarıyla büyük […]
4 Ağustos 2017

Suretler

Bir vardı Bir hep vardı ve biz bir gizli hazinenin peşindeki suretler idik…
4 Ağustos 2017

Turner: Tutkunun Tini

Batı Resim referans noktaları üzerinde iz sürdüğümüzde, nitelikli işler üreten sanatçılarda ortak bir noktayı saptamak mümkündür. Bu da, hep peşinde oldukları bir tür duyarlılık ya da […]
4 Ağustos 2017

Batı Sanatı ve Estetiğinde Bir Kırılma Noktası Olarak Picasso ve Guernica

İnsanın yaratma güdüsünün kaynağı ontolojik bir temele dayansa bile toplumların kültürlerine kendini ve evreni algılayış biçimlerine göre belirgin ayrımlar gösterdiği bir gerçektir. Bu bağlamda iki temel […]
4 Ağustos 2017

Estetik ve Edebiyatta Görünümü

Estetiğin konusu genel olarak “Güzellik”tir. Güzelin kendisinin varoluş biçimleri sanatın değişik alanlarında görülür. Sanatta sınıflama onun konusuna göre değil, kullandığı araç ve yöntemlere göre yapılıyor. Hangi […]