Genel

22 Ekim 2016

Kadim Bilgeliği Yeniden Keşfetmek

Aydınlatma değil ama bir “aydınlanma vakfı” olarak amacımız, her şeyden önce kendi üzerimize dönmektir. Her etki bir tepkinin, her olgu bir etkileşimin eseridir şüphesiz, yine de […]
22 Ekim 2016

Kuantum Kuramı ve İnsan

21. yüzyıla 10 yıldan beri girmiş bulunuyoruz. Bu yeni yüzyılda hem doğaya hem de insana farklı bir şekilde bakabilme ve yorumlayabilme zamanının gelmiş olduğu görüşündeyim. Artık […]
22 Ekim 2016

Bir Film: Agora

Öncelikle Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın aylık bir bülten çıkaracağını duyunca çok heyecanlandığımı söylemek isterim. Eminim ki birbirinden güzel konuların ele alınacağı bu gazete de, Vakfın diğer yayınları […]
22 Ekim 2016

Sevgi (Mi?), Sevda (Mı?) Sorunsalının Gereksinimler Üzerindeki Düşün Etkileşmesi

Sevgi gereksinimi, insanoğlunun çocukluğundan beri giderek yoğunluğu azalan ama hiçbir zaman kaybolmayan temel bir gereksinimdir. Sevilmeyi her zaman sevmeye yeğleriz. Sevilme gereksinmemizden söz ederken kendimizi haklı […]
22 Ekim 2016

Makrobiotik

Makrobiotik nedir? Makrobiotik, beden tipi, yaşam koşulları, zamanlar, istekler ve besin enerjilerinin uyumlanması sanatıdır. Sanatıdır diyorum; o kadar çok değişken var ki, bunları analitik olarak bir […]
22 Ekim 2016

Tasavvuf

Soru: Tasavvufun günümüzdeki işlevi nedir? Metin Bobaroğlu: Tasavvuf, iman, ümit, sevgi ve Allah’ın rızasını kazanmak üzerine kurulmuş bireysel bir dini deneyim olduğu için, onun işlevi evrenseldir, […]
22 Ekim 2016

Atatürk'ü Anmak

Bültenimizin bu ilk sayısına ulu önder Atatürk’ün bir “daveti” ile başlamak isterim. Onuncu yıl nutkunda şöyle demektedir Atatürk: “Türk Milleti çalışkandır. Türk Milleti zekidir…”  Atatürk’ün ileri […]
6 Eylül 2016

O'nun İsmi İle

Şu uzun hatta ne var; göz, kulak, saç sendin sen Bir taç bin baş içinmiş, demek ki taç sendin, sen Hallettin de bir yazı dağıttın o/telinde […]
4 Eylül 2016

Bir Olan Bütündür

En büyük sıradışılık en küçük sıradanlıkla mümkündür. Var olan her şey var olduğu haliyle hem bir sır hem de eşsizdir. Evrende birbirinin tekrarı ne bir nesne, […]