Genel

26 Ekim 2016

Saygıda Kendin Olmak, Yüceltmede Hiç Kimse

Varolma kaygısı içimizdeki en güçlü dürtülerden birisi. Bu dürtü bizi sürekli olarak uyarır ve bu uyarının itkisiyle belirli etkinlikler, giderek eylemler yaparız. İnsanın kendini var etmesi […]
26 Ekim 2016

Paralel Evrenler

   • Yaşadığımız 3-boyutlu evrenle hem iç içe olan hem de onu kapsayan farklı bir evren var mıdır?    • Varsa özellikleri nedir? Görülebilir mi?    […]
26 Ekim 2016

Anadolu'da Ezoterik Yapılanmalar

Önce konumuzun kavramsal çerçevesini oluşturmak, sonra da tarihsel ve kültürel sürecini ele almak kanımca yararlı olacaktır.  Ezoterik (Bâtıni, içrek): Dışa kapalı, içe dönük demektir. Ezoterizm (Bâtıniye, […]
26 Ekim 2016

Hz. Eyyûb ve Kibir

Cizvit rahip Roberto Busa, Katolik inancındaki yedi büyük günahı esas alarak istatistiksel bir çalışma yapar ve sonuç olarak, kadınların en çok kibir nedeni ile günah çıkardıklarını […]
26 Ekim 2016

İnisiyasyona Girmek…

İnnel insâne le fî husrin. [1]  Ne ararsa arasın veya neyi aradığını söylerse söylesin, aslında tüm ibadetler, peşinden koşulan tüm Tanrılar her zaman insanın kendini arayışıdır. […]
26 Ekim 2016

Baudrillard'ın Simülasyon Kuramı'nın Karmaşıklık Eleştirisi

Düzensiz Duyarlı İnsani Davranışlar (Kaotik Farkındalık) Simülasyon Kuramı Işığında BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ* I. GİRİŞ  İnsanoğlu internet, yazılı ve sözlü medya, sinema, moda ve eğlence, cep telefonları […]
26 Ekim 2016

Geometri Sanatı

Ezoterizm, yerin içine seyahat; geometri ise yerin ölçümlenmesidir. Ezoterizm bir seyahat iken; geometri, aklın içsel seyahatindeki kavramlarını konu eder. Geometrisiz bir ezoterik seyahat yapıldığını söylemek, seyahatin […]
26 Ekim 2016

Iztırab Sahiplerine Ne Mutlu!

Duyulan, verilen, çekilen, artan ve azalan bir duygunun adı: ıztırab… Iztırab duyuyoruz, ıztırab çekiyoruz, bazen de başkalarına ıztırab veriyoruz… Öyle ki ıztırabımız bazen artıyor, bazen de […]
26 Ekim 2016

Sevgi

Eğer sevgin yok ise, yalnızlardan yalnızsın, Eğer sevgin var ise, herkesle barışıksın. Sen sev ki sevilesin, sevgisiz kim sevilir? Sevgisi olmayanı, bu âlemde kim bilir? Sevmeyen […]