Genel

26 Ekim 2016

Amel-i İnsânî

Ey kâfirler, nefsine uyanlar, müşrikler, müminler, putperestler, ateşe tapanlar, Nasrâniler, Yahûdiler, Hidâyet ehilleri, Müslümanlar, İsrâiloğulları, Âdemoğulları, Allah’ın sevdikleri, ilhâm verdikleri, razı oldukları, kendinden razı olanlar, emin […]
26 Ekim 2016

Oruç Üzerine

Oruç sözcüğü kökenbilim olarak Farsça’dan alınmış ‘rôcik’ sözcüğünün Türkçe’deki söylenişidir. Kuran’da savm ve sıyam olarak geçmektedir. Oruç, Kuran’a göre, “Niyetlenip, gündoğumundan önceki alacakaranlıktan (tan yeri ağarmaya […]
26 Ekim 2016

Dilek

ko, ey sevgili, kapının eşiği olayım bas üstüme ki yerle yeksan olayım gayri bildim: hikmetindendir himmetin ne buyurursan ona razı olayım ister odun gör, ateşlere at […]
26 Ekim 2016

Gurular ve Öğretmenler

Eğitim, alçakgönüllülük bahşeder; insana, varlıklı olma imkanı sağlayacak şekilde yönetme yetkisi kazandırır. Bu yardımıyla yardımseverlik ve şefkat faaliyetleri verimli olabileceği gibi, bu sayede bu dünyada mutluluk […]
26 Ekim 2016

Pi, Sonsuza Kadar…

Öyle bir sayı hayal edelim ki iki sonlunun arasında döne döne sonsuzluğa yol alsın. Öyle bir sayı hayal edelim ki binlerce yıl önce keşfedilmiş kadim bir […]
26 Ekim 2016

Hitabiler

“Nefs ölmez, o Âşık olur, o zaman nefis olur.” – Behlül (bilge-deli)  Üzerine düşündüğümüz her konunun bir tarihi olduğunu görebiliriz. İlk nerede ortaya çıkmıştır, kimler tarafından […]
26 Ekim 2016

İlm-i Hak ve Mükellefiyet

Hal sahibi olmak insana özgü bir niteliktir. Her düşünce değil, ancak değer yüklediğimiz düşüncelerimiz psişemiz üzerinden yansıyarak, hangi değere yöneldiğine bağlı olarak, bizde farklı hallerin oluşmasına […]
26 Ekim 2016

Yeruşalayim, Rabbin Sağ Eli…

“… seni unutursam ey Yeruşalayim, sağ elim hünerini yitirsin.” (Mezmur 137:5-6)  Rabbine bu yemin ile seslenir Davud. Bu nida, bu yakarış bir ahitleşmedir. Davud’un Rabbi ile […]
26 Ekim 2016

Sri Sathya Sai Baba

Hinduların en önemli ruhani liderlerinden Sri Sathya Sai Baba, 24 Nisan 2011 günü 85 yaşında vefat etti. Hindistan’da başbakandan elçilere, sporculardan film yıldızlarına ve halktan milyonlarca […]